دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
ادبیات داستانی
خلق شخصیت فرهاد بر اساس موازین رئالیسم سوسیالیستی در نمایش‌نامه «شیرین و فرهاد» ناظم حکمت

سعید کریمی قره بابا

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، ، صفحه 213-235

https://doi.org/10.22034/perlit.2023.54433.3418

چکیده
  زندگی و هنر فرهاد، این عاشق ناکام داستان خسرو و شیرین همواره از آن ظرفیت برخوردار بوده است که در ادبیات فارسی و زبان‌های دیگر مورد تأویل و بازخوانی‌های متفاوت و گاه متضاد با روحِ اصلی داستان قرار گیرد. حضور مستمرّ فرهاد تنها به ساحت شعر محدود نمانده و به عرصه نمایش نیز کشیده شده است. ناظم حکمت نمایش‌نامه شیرین و فرهاد را با نیم‌نگاهی ...  بیشتر

ادبیات داستانی
نقد دو رمان"بادبادک باز"خالد حسینی و "تماماً مخصوص"عباس معروفی براساس نظریۀ ادبیات مهاجرت سورن فرانک

محمود شاهرودی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ احمد شیرخانی

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، ، صفحه 236-262

https://doi.org/10.22034/perlit.2023.50780.3292

چکیده
  در این مقاله هشت ویژگی ادبیات مهاجرت ازمنظر سورن فرانک، در دو رمان بادبادک باز خالد حسینی،نویسندۀ افغانستانی و تماماً مخصوص عباس معروفی، نویسندۀ ایرانی با روش نقد تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است و به این پرسش های اساسی پاسخ داده شده که 1-ویژگی‌های سطح اجتماعی (مضمونی) فرانک در رمان‌های پیش گفته به چه صورتی منعکس شده است؟ 2-نویسندگان ...  بیشتر

ادبیات داستانی
پدیده «سقف شیشه‌ای» در ادبیات داستانی معاصر

حسن ذوالفقاری؛ مریم مقدمی

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، ، صفحه 177-197

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.40403.2836

چکیده
  یکی از مسائل مرتبط با زنان شاغل، موانعی است که در مسیر استخدام و ارتقای شغلی آنها وجود دارد. جامعه‌شناسان موانع ارتقای شغلی زنان را براساس پدیده «سقف شیشه‌ای» بررسی و ارزیابی می‌کنند. سقف شیشه‌ای مجموعه عواملی است که موانعی را در مسیر پیشرفت شغلی زنان ایجاد می‌کند. آثار داستانی ازجمله منابع ادبی و فرهنگی هر جامعه‌ای است که ...  بیشتر

ادبیات داستانی
معنی و غایت زندگی در رمان «انجمن نکبت‌زده‌ها»

ابراهیم رنجبر

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، ، صفحه 199-217

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.45263.3050

چکیده
  زندگی ظاهرا مفهومی روشن دارد و انسان پیوسته در پی درک معنی و غایت حیات خود بوده‌است اما تبیین حقیقت آن تا حال میسر نشده‌است. تاریخ رمان نشان داده‌است که این نوع ادبی به معنی و غایت زندگی توجه خاصی دارد. با همین بینش رمان «انجمن نکبت‌زده‌ها» (چاپ اول، 1398) را از لحاظ میزان و چگونگی توجه به معنی و غایت زندگی بررسی کرده‌ایم. روش کار ...  بیشتر

ادبیات داستانی
بازنمایی عدم قطعیت در رمان دیلمزاد اثر محمّد رودگر

آرزو پوریزدان پناه کرمانی

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، ، صفحه 241-259

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.47418.3138

چکیده
  یکی از موضوعات مهم زندگی بشر امروز و به تبع آن یکی از مهم‌ترین مختصّات پسامدرنیسم، عدم قطعیت است. نفوذ این اصل به حوزة ادبیّات و تأثیرپذیری رمان از آن سبب جذّابیت هرچه بیشتر رمان‌های مدرن و پست‌مدرن برای خواننده و مشارکت هرچه بیشتر خواننده در خوانش رمان شده‌است. رمان «دیلمزاد» اثر محمّد رودگر یکی از رمان‌های برگزیدة دفاع مقدّس ...  بیشتر

ادبیات داستانی
فراخوانی شخصیت‌های شاهنامه به رمانِ به هادس خوش آمدید؛ کنشی در جهت تضعیف گفتمان دهۀ هشتاد

اعظم نیک‌خواه فاردقی؛ سمیرا بامشکی

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، ، صفحه 261-281

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.52123.3337

چکیده
  رمان یکی از گونه‌های رایج ادبی معاصر است که می‌تواند پیوند مستقیمی با بافت سیاسی-اجتماعی هر جامعه داشته باشد. به‌وجود‌آمدن زیرگونۀ رمان اسطوره‌ای در دهه‌های اخیر، این پیوند را مستحکم‌تر کرده است؛ زیرا حماسه‌ها و اسطوره‌ها با قابلیت‌های فراوان خود، به‌خوبی می‌توانند نویسنده را در انعکاس بافت فرامتن و بیان موضع موافق یا مخالفش ...  بیشتر

ادبیات داستانی
کاربست فرجام در داستان‌های نوگرایانۀ بیژن نجدی

علی کشاورز قدیمی؛ جواد طاهری؛ لیدا نامدار

دوره 74، شماره 244 ، اسفند 1400، ، صفحه 299-320

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.47144.3120

چکیده
  پایان‌بندی از مباحث مهم روایت‌شناسی است. ابهام‌ و ساختار پیچیدۀ داستان پست‌مدرن به تبعیت از فرم، به پایان‌بندی‌های مختلفی می‌انجامد که درک و دریافت نتایج برای مخاطب، گیج‌کننده و بهت‌آور است. در ادبیات‌داستانی‌نوین، بیژن‌نجدی با شکستن فرم و ساختار کلاسیک، اقدام به خلق آثاری نموده، که به انواع فرجام منتهی شده است که اشکال آن ...  بیشتر

ادبیات داستانی
بررسی افول فراروایت‌ها در رمان «کولی کنار آتش» منیرو روانی‌پور

منیژه فرجیان محترم؛ علی دهقان؛ ایوب کوشان

دوره 74، شماره 244 ، اسفند 1400، ، صفحه 321-343

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.33751.2488

چکیده
  فراروایت‌ها نظام‌های عقیدتی و فلسفی فراگیرند که به فعالیت‌ها، نهادها و ساختار اجتماعی، ارزش‌ها و اشکال فرهنگی مشروعیت می‌بخشند. این روایت‌ها که دارای خاستگاه زیستی، مذهبی، اجتماعی و رفتارهای خردگرا و دانش‌محور بودند، در عصر مدرنیته تصویری امیدبخش از آیندۀ بشر ترسیم می‌کردند. اما در دنیای پست‌مدرن، نتوانسته‌اند زندگی انسان‌ها ...  بیشتر

ادبیات داستانی
بررسی نقش همدلی و تاثیر آن بر خواننده در رمان بعد از پایان فریبا وفی

کرم نایب پور؛ نغمه ورقائیان

دوره 74، شماره 244 ، اسفند 1400، ، صفحه 345-369

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.45877.3085

چکیده
  احساس یکی از ویژگی‌های مشترک بین شخصیت‌های داستانی و افراد واقعی است. نحوه‌ و میزان بازنمایی احساس در روایت بر سطح ارتباط خوانندگان با دنیای داستان یا مشارکت آن‌ها در رویدادها و موقعیت‌های داستانی و نیز تفسیر آن‌ها از معنای متن تاثیر می‌گذارد. در داستان‌های واقع‌گرا، احساس نقش تعیین کننده‌ای در شخصیت‌پردازی روایت دارد. بعد ...  بیشتر

ادبیات داستانی
سه‎ گانه ‎های داستانی فارسی از پندار تا واقعیّت

سعید حاتمی؛ رضا بردستانی؛ حمید جعفری قریه علی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، ، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11103

چکیده
  سه‎گانه (Trilogy) یکی از ژانرهای قدیمی در ادبیات نمایشی و داستانی غرب است. نویسندگان مشهوری از زمان یونان باستان تاکنون، آثاری آفریده‎اند که جامعۀ نقد ادبی با در نظر گرفتن معیارهایی مشخص و پیکره‌بندی‌ای مستحکم ازنظر تعاریف و مصادیق، آن‎ها را به نام تریلوژی شناخته ‎است. در سال‌های اخیر این ژانر وارد ادبیات داستانی فارسی شده و ...  بیشتر

ادبیات داستانی
بررسی تطبیقی«پوچ‌گرایی» در آثار ساموئل‌بکت و صادق هدایت با تأکید بر رمان‌های«مالون می‌میردو «بوف‌کور»

زهرا کوشکی؛ محمد خسروی شکیب؛ محمدرضا روزبه؛ صفیه مرادخانی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، ، صفحه 163-187

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11108

چکیده
  «پوچ‌گرایی» تفکری است که ریشه در عوامل مختلفی مانند فقر آرمان، ماده‌گرایی، نداشتن هدف، مرگ‌اندیشی، شکست‌ها و... دارد که در ادوار مختلف به بحران‌های عمیقی در زندگی بشر منجر شده است. برخی «پوچ‌گرایی» و «نیهیلیسم» را دو مقولۀ نزدیک‌به‌‌هم و حتی یکسان می‌دانند؛ ولی واقعیت این است که این دو ازلحاظ معنایی، تفاوت‌هایی ...  بیشتر

ادبیات داستانی
جامعه‌شناسی ادبی آثار فریبا وفی (با تکیه بر زمینه‌های طلاق عاطفی)

حسن ذوالفقاری؛ مریم مقدمی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، ، صفحه 237-261

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11111

چکیده
  یکی از بحران‌های اجتماعی که به شکل پنهانی پایه‌های خانواده معاصر را تهدید می‌کند، طلاق عاطفی است. فقر عاطفی در روابط زناشویی کارکردهای خانواده را در تأمین سلامت روانی اعضا مختل ساخته و در نتیجه سلامت جامعه را نیز با خطر مواجه می‌سازد. شماری از آثار داستانی در کنار بازتاب وقایع اجتماعی به پدیده طلاق عاطفی نیز توجه کرده‌اند. مقاله ...  بیشتر

ادبیات داستانی
بازتاب عناصر اقلیمی در داستان‌های ابراهیم یونسی

زینب نظری؛ محمدعلی محمودی؛ محمدامیر مشهدی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، ، صفحه 263-286

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11112

چکیده
  داستان‌‌های اقلیمی غالباً بازتاب‌دهندۀ ویژگی‌ها و عناصر مشترکی چون فرهنگ، باورها و آداب‌ورسوم یک منطقۀ جغرافیایی هستند. یکی از حوز‌‌‌ه‌های پنج‌‌گانۀ داستان‌نویسی اقلیمی ایران، حوزۀ داستان‌نویسی اقلیمی غرب یا کرمانشاه است که هویّت مستقلی دارد و پیشینۀ آن تقریباً به قدمت داستان‌نویسی مدرن ایران است. اقلیم کرمانشاه در پدیدآمدن ...  بیشتر

ادبیات داستانی
احمد محمود: روایتِ تاریخ و داستان در رمان «همسایه ها»

عباس باقی نژاد

دوره 72، شماره 240 ، اسفند 1398، ، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.10295

چکیده
  احمد محمود نویسنده‌ای اقلیم‌گرا و رئالیست است که آثارش از طُرق مختلف با تاریخ، حوادث و اشخاص تاریخی ارتباط ‌یافته است. «همسایه‌ها» نخستین رمان این نویسنده است که درونمایۀ آن با تلفیقی از مستندات تاریخی، تخیل و خاطراتِ نویسنده تکوین یافته است. «همسایه‌ها» در عین داشتنِ خصوصیات یک روایت داستانی، مثل دیگر رمان‌های محمود، ...  بیشتر

ادبیات داستانی
تحلیل روابط بیش متنی رمان کاخ اژدها با میراث متنی کهن

آرزو پوریزدانپناه‌کرمانی؛ زینب شیخ‌حسینی

دوره 72، شماره 240 ، اسفند 1398، ، صفحه 67-89

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.10290

چکیده
  «کاخ اژدها»، نخستین جلد از سه‌گانة «پارسایان و من» اثر «آرمان آرین»، اوّلین رمان اسطوره‌ای و یکی از موفّق‌ترین نمونه‌های رمان فارسی نوجوان است. ارتباط این رمان با متون کهن فارسی و میراث فرهنگی ایران درخور تأمّل است. این پژوهش با هدف نشان‌دادن ارتباط متنی میان رمان «کاخ اژدها» و متون پیش از آن با روش توصیفی‌تحلیلی ...  بیشتر

ادبیات داستانی
تحلیل ساختارشکنی و تقابلهای دوگانه در رمان «این خیابان سرعتگیر ندارد»

فریبا رحیمی؛ ناصر علیزاده خیاط؛ آرش مشفقی

دوره 72، شماره 240 ، اسفند 1398، ، صفحه 139-167

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.10285

چکیده
  تقابل‌های دوگانه و ساختارشکنانه در رمان‌های زن‌نوشته، با دست‌یابی به زبان و ویژگی‌های اصلی، با کاربرد فرهنگ و ایدئولوژی خاص زنانه در آثار ادبی سروکار دارد. این نوع نقد در آثار داستانی به دو شیوه انجام می‌شود: نخست، جلوه‌های زن که شخصیت و نقش زن را در داستان پررنگ می‌کند. دوم، نقد زنان که در آن به زنان نویسنده و آثار زن‌نوشته توجه ...  بیشتر

ادبیات داستانی
الگو‌های نوین ساختارگرایی و روایت‌شناسی در تحلیل پیرنگ رمان «ارمیا»

شهین قاسمی

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، ، صفحه 75-101

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9281

چکیده
  این پژوهش به بررسی و تحلیل ساختار پیرنگ و گونۀ روایت با تکیه بر الگوهای نوین ساختارگرایی و روایت‌شناسی در یکی از رمان‌های دفاع مقدس با عنوان ارمیا اثر رضا امیرخانی می‌پردازد؛ ازآنجاکه بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ آثار داستانی دفاع مقدس، به‌نوعی کلی‌گویی و یا حداکثر در حد معرفی عناصر داستان باقی مانده است، در این پژوهش بر ...  بیشتر