راهنمای تدوین مقالات


1. مقالة ارسال شده باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریة دیگری منتشر نشده باشد.

2. مقاله باید شامل عنوان، چکیده، واژگان کلیدی (حداکثر 7 واژه)، مقدمه، بحث، نتیجه، فهرست منابع فارسی و عنوان، چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی باشد.

3. فایل مقاله باید بدون ذکر نام و مشخصات مؤلفان و در ابعاد A4 و با قلم B Zar اندازۀ 12 در Word 2010 تایپ و فقط از طریق سامانة نشریه (http://perlit.tabrizu.ac.ir ارسال شود. حجم مقاله با احتساب تمام اجزای آن نباید بیشتر از 20 صفحۀ A4 باشد.

4. پس از تکمیل ارسال مقاله، در هر یک از مراحل بررسی یا چاپ، تغییر در تعداد یا ترتیب نام مؤلفان پذیرفته نمی‌شود؛ لذا خواهشمند است هنگام بارگذاری مقاله، نام و مشخصات کامل مؤلف/ مؤلفان در بخش نویسندگان سایت و نیز در فایلی جداگانه با درج نویسندۀ مسئول، به فارسی و انگلیسی با ذکر آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه آنها به دقت ثبت گردد. در صورت درج نام و مشخصات مؤلفان داخل فایل اصلی مقاله یا به عنوان نام فایل، هیئت تحریریه از بررسی آن معذور خواهد بود.

5. چکیدة مقاله باید تصویری کلی از مقاله را در 150 تا 250 (حداکثر در 10 سطر و یک پاراگراف) در اختیار خواننده قرار دهد و شامل مختصری از بیان مسئله، هدف و روش تحقیق، و یافته­ های جدید مقاله باشد.

6. مقدمۀ مقاله ترجیحاً باید شامل طرح تفصیلی موضوع و سؤال­ های اساسی، مبانی نظری، پیشینۀ تحقیق، ضرورت و خلأ تحقیق و در صورت لزوم، بیان وجوه کاربردی آن باشد.

7. معادل لاتین واژه ­های تخصصی مهم و نام افراد کمترشناخته شده با قلم  Times New Roman در اندازۀ 11 داخل پرانتز و روبروی کلمه درج ­شود.

8. در ارجاعات از شیوۀ (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: صفحه) استفاده شود. اگر اثری بیش از یک جلد داشته باشد، بعد از نام مؤلف و سال نشر، شمارۀ جلد و صفحه بعد از علامت دونقطه (:) ذکر شود

9. از نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهار سطر تا حدامکان پرهیز شود.

10.در صورت استفاده از حمایت مالی و معنوی لزوم قدردانی توسط نویسندگان در پایان مقاله ضروری است.

11. منابع فارسی و انگلیسی به صورت مجزا در پایان مقاله با ترتیب الفبایی مانند نمونه­ های ذیل آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار درون پارانتز)، نام کتاب (ایتالیک)، نوبت چاپ، نام مترجم یا مصحح، محل نشر: نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار درون پارانتز)، «عنوان مقاله»، نام نشریه (ایتالیک)، سال (دوره)، شماره، صفحات مقاله (ص *-*).

- Jorjani, Abd ol - Qader (1992). Asrar ol-Blagha.

 Jalil Tajlil (Trans.), 3rd ed. Terhran: University of Tehran Press.

 -Safa, Zabih ol-Lah (1984). Literary History of Iran, Mohammad Torabi (Sum.), V. 2, 16th ed. Tehran: Ferdows press.

-Berkerian, D. A. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45 (2), p. 10-36.


  اصول نگارش مقالات 

 Image result for عکس پی دی افشیوه نامه نگارش

 Image result for عکس پی دی افالگوریتم بازنویسی کلمات فارسی به الفبای لاتین

نمونه چکیده مبسوط / منابع آوانگاری شده Image result for عکس پی دی اف


 هزینۀ ارسال مقالات

 *   از ارسال کنندگان محترم مقالات در بدو ارسال مقاله مبلغی اخذ نمی‌شود اما برای مقالاتی که طبق نظر هیئت تحریریه جهت ارسال به داوری مناسب تشخیص داده شوند مبلغ -/ 1.000.000 (یک میلیون) ریال هزینۀ داوری دریافت خواهد شد. در صورتی که مقاله‌ای پس از طی مراحل داوری در فرایند پذیرش نهایی و چاپ قرار گیرد واریز مبلغ -/ 2.000.000 (دو میلیون) ریال علاوه بر مبلغ اولیه الزامی است.

  *   موارد فوق در خصوص همۀ مقالاتی که از تاریخ 1398/04/03 به سامانۀ نشریۀ زبان و ادب فارسی ارسال می شوند، لازم الاجرا است و استرداد هرگونه مبلغ واریزی طبق مقررات امکان پذیر نمی باشد.

  *   اطلاعات مربوط به لزوم واریز هر یک از مبالغ فوق از طریق ایمیل صاحبان مقالات به آگاهی ایشان خواهد رسید.

  *   مهلت واریز هر یک از مبالغ فوق، از طریق سامانه و ایمیل اطلاع‌رسانی می شود.      


  نحوۀ واریز هزینه :

 صاحبان مقالات، برای واریز مبالغ یاد شده می‌توانند از مسیر سایت دانشگاه تبریز* قسمت واحدهای سازمانی* حوزۀ معاونت پشتیبانی و توسعۀ منابع* مدیریت امور مالی اقدام و با پر کردن «فرم پرداخت آنلاین وجوه» از قسمت « واحد دانشکدۀ - کتابخانه مرکزی » با انتخاب « نشریه » موردنظر در قسمت « نوع درآمد - زبان و ادب فارسی»  و تکمیل اطلاعات درخواستی دیگر در ذیل آن، فرایند را تکمیل کنند و سپس تصویر قبض پرداختی را  از طریق سامانۀ نشریه  ارسال نمایند.   

 


 شماره حساب 8606912162  نزد بانک ملت با شناسۀ پرداخت 11049806147  قابل رؤیت در سامانۀ امور مالی دانشگاه.   

   لینک صفحه مدیریت امور مالی برای پرداخت هزینه های مزبور : https://portal.tabrizu.ac.ir/payment 


یادآوری مهم

1. مقالات فقط از طریق  سامانة نشریه (http://perlit.tabrizu.ac.ir) دریافت می‌شود.

2. برای آگاهی از هزینۀ ارسال، داوری و پذیرش و چاپ مقالات به صفحۀ اول سامانه مراجعه شود.

3. پس از پذیرش اولیۀ مقاله، نویسندگان باید چکیدۀ مبسوط انگلیسی مقالۀ خود را در قالب 900 تا 1000 کلمه به همراه متن فارسی آن برای پذیرش نهایی آماده نمایند.  

4. چنانچه رسم ­الخط مقاله مطابق آخرین شیوه­ نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم نشده باشد، بررسی مقاله از دستور کار خارج می­‌شود.

5. حق چاپ هر مقاله، پس ­از پذیرش­ محفوظ ­است­ و نویسندگان متعهد می­ شوند تا مشخص شدن وضعیت مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود، هیئت تحریریه در اتخاذ تصمیم مقتضی مختار است.

6. نشریه در اصلاح مقالاتی که نیاز به ویرایش داشته باشند، آزاد است.

7. آراء و نظریه­ های مندرج در مقاله­ ها، مبین نظر سردبیر و هیئت تحریریه نشریه نیست.


 حقوق نویسنده

1) نشریه تعهد می ­نماید که کلیۀ مندرجات مقالات ارسالی از سوی نویسندگان را به­ عنوان امانتی از سوی مؤلفان در پیش نشریه محافظت نماید.

2) نشریه متعهد است در مورد تمام مقالات ارسالی به سامانۀ خود ضوابط و مقررات مربوطه از جمله روند طرح، داوری، پذیرش یا عدم پذیرش مقالات، تعیین تکلیف مقالات در مهلت مقرر و قانونی، حفظ اطلاعات مربوط به مؤلفان از داوران و اشخاص دیگر و غیره را رعایت نماید. 


پژوهشگران محترم لطفاً اصول اخلاقی این نشریه را مطالعه فرمایید.