شماره تماس نشریه:  04133342490

                     داخلی: 04133392122


ایمیل نشریه: perlit@tabrizu.ac.ir

ایمیل پشتیبان: mousazade99@gmail.com


آدرس: تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده ادبیات-  دفتر نشریه زبان و ادب فارسی


فرم زیرین ایمیل نشریه می باشد. نویسندگان محترم از طریق فرم زیر می توانند با نشریه در ارتباط باشند. 


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image