نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه لرستان شهر خرم آباد کشور ایران

2 دانشگاه لرستان، ایران

چکیده

«پوچ‌گرایی» تفکری است که ریشه در عوامل مختلفی مانند فقر آرمان، ماده‌گرایی، نداشتن هدف، مرگ‌اندیشی، شکست‌ها و... دارد که در ادوار مختلف به بحران‌های عمیقی در زندگی بشر منجر شده است. برخی «پوچ‌گرایی» و «نیهیلیسم» را دو مقولۀ نزدیک‌به‌‌هم و حتی یکسان می‌دانند؛ ولی واقعیت این است که این دو ازلحاظ معنایی، تفاوت‌هایی با هم دارند؛ در نظر یک انسان پوچ‌گرا، ارزش‌ها و هدف‌ها سقوط می‌کنند؛ اما در نیهیلیسم اساساً ارزش یا هدفی وجود ندارد. در میان نویسندگان معاصر افرادی همچون صادق هدایت نویسندۀ روشنفکر ایرانی و ساموئل بکت نویسنده و نمایش‌نامه‌نویس ایرلندی که به‌حق او را «پدرخواندۀ پوچی» نامیده‌اند، پیام‌آوران فلسفۀ پوچی هستند. هدف نویسندگان در این مقاله، بررسی تطبیقی «پوچ‌گرایی» در آثار مشهور این دو نویسندۀ بزرگ با تأکید بر دو اثر معروف آن‌ها به نام‌های «مالون می‌میرد» و «بوف کور» است. نوع پژوهش حاضر، توصیفی_تحلیلی و شیوۀ گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و فیش‌برداری از کتاب‌های دو نویسنده و بررسی محتوای آثارشان است. مطالب جمع‌آوری‌شدۀ موردتحلیل نشان می‌دهد که این دو نویسنده ازلحاظ فکری علاوه بر شباهت‌های زیاد فکری، تفاوت‌هایی نیز با هم دارند؛ هر دو به تأثیر از مکتب سورئالیستی، محاکات را از عالم بیرون به عالم درون برده و با استفاده از افکار و خیالات خود، جهان را پوچ و یأس‌آلود نشان می‌دهند، با این تفاوت که عقاید و نظریات بکت در این داستان بیشتر به «پوچ‌گرایی فلسفی» و عقاید هدایت به آراء و نظریات «نیهیلیست‌ها» نزدیک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative study in the works of Samuel Beckett and Sadegh Hedayat from view point of Absurdism with emphasis on novels "Malone Dies" and "Blind Owl"

نویسندگان [English]

  • zahra koushki 1
  • mohammad khosravishakib 1
  • roozbeh mohammad reza 1
  • safiyeh moradkhani 2

1 persian language and literature faculty of humanities lorestan university khorramabad iran

2 university lorestan, Iran

چکیده [English]

Abstract
"Absolutism" is a thought that is rooted in various factors such as ideal poverty, materialism, lack of purpose, death of thought, failures, etc. Some " empty formalism" and " nihilism " even the same idea, but the reality is that the mean difference of the overlapping, consider a man absurd oriented, value for the purpose of fall Not , but the nihilism essentially no value or purpose .In the contemporary writers, Sadegh Hedayat people like the writer of Iranian intellectuals and Samuel Beckett writer which entitles him " father Khvandە Po Chi " is called , the message afferent philosophy of emptiness are . The aim of the authors in this paper , the investigated adaptive" empty formalism "in the works of the famous writer These two emphasis on two well-known work of the name of" Malone Dies" and "Owl blind " is .Type of study ,descriptive - analytic and method of data collection ,library and taking advantage of books by two authors and the content . The contents of the collection of the analysis indicate that the authors of the intellectually addition to the similarity of a lot of thought ,differences that have ,both to the impact of the Surrealist school, imitation and the thoughts and fancies himself the world of the absurd and despair Misty shows up ,with the difference that the ideas Beckett in this story more " absurd philosophical " ideas and guiding opinions " nihilists are " close

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beckett
  • Hedayat
  • absurd realism
  • Malone Dies
  • The Owl blind
-         آلوارز، آلفرد (1374). بکت، ترجمۀ مراد فرهادپور، چاپ دوم، تهران: طرح‌ نو.
-        ابرمز، می‌یرهوارد (1384). فرهنگ توصیفی اصطلاحات انگلیسی- فارسی، ترجمۀ سعید سبزیان مزدآبادی، چاپ نهم، تهران: رهنما.
-        انوشه، حسن و همکاران (1376). فرهنگنامۀ ادبی فارسی، دانشنامه ادب فارسی 2، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
-        بکت، ساموئل (1389). مالون می‌میرد، ترجمۀ سهیل سمی، چاپ دوم، تهران: ثالث.
-        بلانشو، موریس (1388). ادبیات و مرگ، ترجمۀ لیلا کوچک‌منش، چاپ یکم، تهران: گام ‌نو.
-        پاینده، حسن (1393). داستان کوتاه در ایران، تهران: نیلوفر.
-        تسلیمی، علی (1388). گزاره‌هایی در ادبیات معاصر (داستان)، چاپ سوم، تهران: اختران.
-        ثروت، منصور (1385). آشنایی با مکتب‌های ادبی، تهران: انتشارات سخن.
-        سلیمانی، بلقیس (1371). «ادبیات سیاه»، ادبستان، شمارۀ 28، ص 14.
-        شریعتی، علی (1368). مجموعه آثار 12 (تاریخ تمدن). تهران: نشر قلم.
-        شمیسا، سیروس (1382). داستان یک روح، تهران: انتشارات فردوس.
-        طاهری‌پور، جمشید (1384). افسون چشم‌های بوف کور، نشریه خبری سیاسی الکترونیک ایران امروز.
-        غفوری، علی (1379). یادداشت‌هایی درباره نیهیلیسم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
-        غیاثی، محمدتقی (1377). تأویل بوف کور (قصّه زندگی)، تهران: نیلوفر.
-        فورستر، ادوارد مورگان (1391). جنبه‌های رمان، ترجمۀ ابراهیم یونسی، تهران: انتشارات نگاه.
-        قائمیان، حسن (1384). هدایت از نگاه اروپاییان، تهران: آزاد مهر.
-        کامو، آلبر (1349). فلسفه پوچی، ترجمۀ دکتر محمدتقی غیاثی، چاپ دوم، تهران: پیام.
-        گلشیری، هوشنگ (1380). باغ در باغ، چاپ دوم، تهران: انتشارات نیلوفر.
-         میرصادقی، جمال (1382). داستان نویس‌های نام‌آور ایران، تهران: اشاره.
-        نیچه، فردریک (1377). اراده‌ی قدرت، ترجمۀ مجید شریف، چاپ هشتم، تهران: جامی.
-         نیچه، فردریک (1381). غروب بتان، ترجمۀ داریوش آشوری، چاپ دهم، تهران: آگه.
-         نیک‌بخت، محمود (1374). از اندیشه تا شعر، چاپ یکم، اصفهان: هشت بهشت.
-        هدایت، صادق (1351). بوف کور، تهران: نشر امیرکبیر.
-        هدایت، صادق (1373). بوف کور، تهران: جاویدان.
-        یاسپرس، کارل (1380). نیچه و مسیحیت، ترجمه عزت الله فولادوند، چاپ یکم، تهران: سخن.