الگو‌های نوین ساختارگرایی و روایت‌شناسی در تحلیل پیرنگ رمان «ارمیا»

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی و تحلیل ساختار پیرنگ و گونۀ روایت با تکیه بر الگوهای نوین ساختارگرایی و روایت‌شناسی در یکی از رمان‌های دفاع مقدس با عنوان ارمیا اثر رضا امیرخانی می‌پردازد؛ ازآنجاکه بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ آثار داستانی دفاع مقدس، به‌نوعی کلی‌گویی و یا حداکثر در حد معرفی عناصر داستان باقی مانده است، در این پژوهش بر آنیم تا برای نخستین بار با تکیه بر الگوهای نوین ساختارگرایی و روایت‌پردازی که از شیوه‌های نوپا در نقد ادبی به شمار می‌آید، ساختار پیرنگ و گونۀ روایت در این رمان را بررسی کنیم؛ بنابراین نخست، ضمن معرفیِ نظریه‌های ساختارگرایی به تاریخچۀ مختصری از این دو علم اشاره خواهد شد و پس‌ازآن دو الگوی ارتباطیِ (پیوندی و گسستنی) در ساختار پیرنگ مورد واکاوی و تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه بر اساس نظریه پژوهش ضمن بررسی ساختار پیرنگ، بر آنیم تا با تکیه بر الگوهای نام‌برده، به واکاوی گونه روایت و کارکردهای آن نیز بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Structure of the plot in Ermia's Novel Based on New Patterns in Structuralism and Narrative

نویسنده [English]

  • shahin ghasemi
Professor Asisstant/ Persian Language & Literature Grope، Ahvaz Unit، Azad University،Ahvaz، Iran
چکیده [English]

The main focus of this research is to analyze the narrative structure of narrative in the sacred defense novel Ermia, relying on modern models of structuralism and narrative, so since most of the research in the field of sacred defense fiction works in a general way, Or, at the very least, introducing the elements of the story, in this study we will examine, for the first time, relying on modern models of structuralism and narrative, which are emerging literary criticisms, in the novel of Ermiaby Reza Amirkhani. So first, while introducing the structuralism theories Greimas and the narrative paradigm of Jappe Lint Veldt and GeererGennet, a brief history of the two sciences of structuralism and narrative in the fictional literature will be mentioned, followed by the two communication patterns (linkage and rupture) in the plot structure will be analyzed. Based on the research theory, while examining the structure of the plot, we will try to analyze the type of narration and its functions in this work, relying on the mentioned model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plot
  • structuralism
  • narrative
  • sacred defense
  • Story
  • Ermia
-         امیرخانی، رضا. (1383). ارمیا، چاپ سوم، تهران: سمپاد.
-         امیرخانی، رضا. (1388). ارمیا، چاپ شانزدهم، تهران: سوره مهر.
-         اسکولز، رابرت. (1379). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمۀ فرزانه طاهری، تهران: آگه.
-         انوشه، حسن. (1376). فرهنگنامۀ ادب فارسی، جلد دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-         بامشکی، سمیرا. (1392). روایت‌شناسی داستان‌های مثنوی، چاپ اول، تهران: هرمس.
-         بیشاب، لئونارد. (1383). درس‌هایی درباره‌ داستان‌نویسی، ترجمه‌ محسن سلیمانی، تهران: سوره مهر.
-         پراپ، ولادیمیر. (1368). ریخت‌شناسی قصه‌های پریان، ترجمۀ فریدون بدره‌ای، تهران: توس.
-         پرینس، جرالد. ( 1391). روایت‌شناسی (شکل و کارکرد روایت)، ترجمۀ، محمد شهبا، چاپ اول، تهران: مینوی خرد.
-         تودوروف، تزوتان. (1388). بوطیقای نثر، ترجمۀ انوشیروان گنجی پور، تهران: نشر نی.
-         تولان، مایکل. (1386). روایت‌شناسی درآمدی زبان‌شناختی- انتقادی، ترجمۀ فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، تهران: سمت.
-         حسام پور، سعید و جواد دهقانیان. (1390)، «نگاهی ساختارگرایانه به داستان‌های کاووس»، بوستان ادب، شمارۀ 2، صفحات (122-100).
-         حسن بیگی، ابراهیم. (1376). ریشه در اعماق، تهران: سروش.
-         ریمون کنان، شلومیث. (1387). روایت داستانی، بوطیقای معاصر، ترجمۀ ابوالفضل حری، چاپ اول، تهران: نیلوفر.
-         عباسی، علی و محمدی هادی. (1380). صمد، ساختار یک اسطوره، چاپ اول، تهران: چیستا.
-         عباسی، علی. (1385). «دورنمای روایتی»، پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر، شمارۀ 1، صفحات، 91-57.
-         ----. (1381). «گونه‌های روایتی»، شناخت، شمارۀ 33، صفحات، (74-51).
-         کادن، جی. ای. (1380). فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمۀ کاظم فیروزمند، تهران: شادگان.
-         کامو، آلبر. (1377). سقوط، ترجمۀ شورانگیز فرح، تهران: نیلوفر.
-         کولی، میان. (1382). رولان بارت، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: ماهی.
-         لوته، یاکوب. (1388). مقدمه‌ای بر روایت در ادبیات و سیما. ترجمۀ امید نیک‌فرجام، چاپ اول، تهران: مینوی خرد.
-         لینت ولت، ژپ. (1390). رساله‌ای در باب گونه‌شناسی روایت- نقطۀ دید، ترجمۀ علی عباسی و نصرت حجازی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
-         میر صادقی، جمال. (1367). عناصر داستان، تهران: شفا.
-         میر صادقی، جمال. (1380). عناصر داستان، تهران: سخن.
-         مکوئیلان، مارتین. (1388). مجموعه مقالات روایت. ترجمۀ فتاح محمدی، تهران: مینوی خرد.
-         مکاریک، ایرماریما. (1385). دانشنامۀ نظریه‌های ادبی، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
-          Prince, Gerald, (2003),A Dictionary of Narratology, Lincoln & London، University Of Nebraska Press.
-          Prince, Gerald, (2003/1887),A Dictionary of Narratology, Lincoln & London، University Of Nebraska Press.
-          Rimmon- Kenan, Shlomith. ( 1989), Narrative Fiction. Second Editicn. London & New York. Routledge.
-          Toolan,Michael J, 2001, Narrative: A Critical Linguistic Intruduction, London: Routledge.