اطلاعات آماری نشریه 

تعداد دوره‌ها 73
تعداد شماره‌ها 241
تعداد مقالات 1,479
تعداد نویسندگان 290
تعداد مشاهده مقاله 964,475
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2,540,105
نسبت مشاهده بر مقاله 652.11
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1717.45
تعداد مقالات ارسال شده 2,203
تعداد مقالات رد شده 1,746
درصد عدم پذیرش 79
تعداد مقالات پذیرفته شده 154
درصد پذیرش 7
زمان پذیرش (روز) 380
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 99

 

نشریۀ علمی زبان و ادب فارسی نخستین نشریۀ علمی دانشگاهی کشور در حوزۀ ادبیات و علوم انسانی است که اولین شمارۀ آن در فروردین 1327 در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز انتشار یافت. این نشریه در تاریخ 1380/03/01 موفق به کسب رتبۀ علمی و پژوهشی از وزارت علوم شد و در ارزیابی اخیر وزارت متبوع، حائز درجۀ کیفی A گردید. نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و درجۀ کیفیت  Q2 اخذ کرده است. زمینه های موضوعی نشریه صرفاً ادبیات حماسی و اسطوره، تصوف و عرفان، ادبیات غنایی و تعلیمی، بلاغت و دستور زبان فارسی، تاریخ ادبیات ایران، ادبیات داستانی، نظریه های ادبی و شعر معاصر ایران است. حداقل زمان داوری مقالات در این نشریه پنج هفته است و از مقالاتی که برای ارسال به داوری مناسب تشخیص داده شوند، در مرحلۀ ارسال به داور (یک میلیون ریال) و به شرط پذیرش، در مرحلۀ چاپ (دو میلیون ریال) هزینه دریافت می شود. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آئین نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید و برای بررسی مقالات خود از سیستم مشابهت­ یاب سمیم نور استفاده می کند. دسترسی به مقالات این نشریه آزاد است و تحت نظارت CC-BY-NC می باشد. مقالات نشریه در پایگا­ه های استنادی SID, ISC, DOAJ, SIVILICA، پورتال علوم انسانی و ... نمایه شده است. نویسندگان و پژوهشگران باید هنگام استفاده از مقالات این نشریه، به عنوان نشریه، اطلاعات کتابشناختی و نیز نام مؤلف یا مؤلفان استناد نمایند. 


 

شماره جاری: دوره 74، شماره 243، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-231 

8. دستور زبان فارسی در قفقاز

صفحه 155-185

10.22034/perlit.2021.48083.3180

محمدعلی موسی زاده؛ محمد طاهری خسروشاهی


ابر واژگان

نشریات مرتبط