تعداد مقالات: 1486

مقالاتی که در سامانه ثبت شده و تمامی فرآیند ارزیابی و داوری را طی کرده و اصلاحات بازنگری (در صورت لزوم) به انجام رسیده باشد، در صورتی که سردبیر نشریه آنها را در وضعیت پذیرش آنلاین قرارد داده باشد در قسمت مقالات آماده انتشار نمایش داده می‌شود.
1. رسالت روشنفکر و نزاع سنت و تجدد در رمان نفرین زمین

دوره 65، شماره 226، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-23

ابراهیم رنجبر


3. مقدمه¬ای بر رابطۀ ادبیات و فلسفه

دوره 55، شماره 224، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-23


4. پویایی و تحوّل در حکایت¬های صوفیانه

دوره 54، شماره 223، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-22


7. بازخوانی رمان‹‹زیبا›› (تأملی در ژرف ساخت رمان زیبا)

دوره 66، شماره 227، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-19

میرجلیل اکرمی؛ محمد پاشایی


8. واکاوی چند وا‍‍ژه از تاریخ بیهقی

دوره 52، شماره 209، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-19


9. اسم و ضمیر در گویش تاتی کلاسور (Kalāsur)

دوره 51، شماره 207، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-21


11. متناقض نمایی در قصاید خاقانی

دوره 50، شماره 201، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-18


13. ظلومی و جهولی انسان در متون تفسیری و عرفانی

دوره 48، شماره 196، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-17


15. توبه در ایران باستان

دوره 46، شماره 189، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-16


16. آینه سکندری

دوره 46، شماره 188، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-18


17. تاریخ مشایخ صوفیه در بیاض و سواد سیرجانی

دوره 47، شماره 192، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-16


18. نکته های نویافته درباره خاقانی

دوره 45، شماره 185، پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-6


19. برآورد فقر غذایی در استان آذربایجان شرقی

دوره 45، شماره 183 - 184، پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-36


20. تطبیق موردی شهرنشینی شمال و جنوب ایران

دوره 45، شماره 182، بهار و تابستان 1381، صفحه 1-28


21. سیمای ناپلئون بناپارت در ادبیات فرانسه

دوره 44، شماره 180 - 181، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-34


23. متن و فرامین در ادبیات

دوره 43، شماره 177، پاییز و زمستان 1379، صفحه 1-32


25. «رمان نو» دیالوگ نو

دوره 43، شماره 174، بهار و تابستان 1379، صفحه 1-34