آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2646
تعداد پذیرش 194
تعداد عدم پذیرش 2129
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1444

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 67
تعداد شماره‌ها 190
تعداد مقالات 1552
تعداد مشاهده مقاله 1208263
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2711718
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 69 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 320 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 104 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 32 روز
درصد پذیرش 7 %