اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2087
تعداد پذیرش 144
تعداد عدم پذیرش 1680

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 64
تعداد شماره‌ها 184
تعداد مقالات 1476
تعداد مشاهده مقاله 950169
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2523746
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 48 روز
متوسط زمان پذیرش 394 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 111 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 30 روز
درصد پذیرش 7 %