آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2464
تعداد پذیرش 196
تعداد عدم پذیرش 1982
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1358

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 66
تعداد شماره‌ها 188
تعداد مقالات 1532
تعداد مشاهده مقاله 1110967
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2625620
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 73 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 350 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 106 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 24 روز
درصد پذیرش 8 %