آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2322
تعداد پذیرش 169
تعداد عدم پذیرش 1863
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1291

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 65
تعداد شماره‌ها 186
تعداد مقالات 1501
تعداد مشاهده مقاله 999321
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2573937
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 78 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 374 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 108 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 24 روز
درصد پذیرش 7 %