دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
علمی- پژوهشی تصوف و عرفان
نقد آرای منابع مثنوی پژوهی در تأویل عناصر اسطوره ای مثنوی مولانا

رضا آقایاری زاهد؛ ناصر نیکوبخت؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11101

چکیده
  بعد از پدید آمدن مثنوی مولوی، در هر قرنی بر این اثر بی‌نظیر عرفانی فارسی شرح‌ها نوشته شده است. هم‌اکنون ما با دیدگاه شارحان مختلف روبه‌روییم که از مقایسۀ آن‌ها مشخص می‌شود تا به امروز اندیشه‌ها در رویکردهای تأویلی به ابیات مثنوی بسیار متنوع بوده است. با بررسی واژۀ «رستم» در مقام یکی از نمادها  و عناصر اسطوره‌ای در هفت شرح ...  بیشتر

علمی- پژوهشی تصوف و عرفان
عناصر پیرامتنی نفحات‌الانس جامی

زهرا حاتم پور؛ عطامحمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 17-46

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11102

چکیده
  هر متن به وسیلۀ پیرامتن‌ها با ذهن مخاطب و جهان بیرون ارتباط برقرار می‌کند. نفحات‌الانس ازجمله آثار منثور جامی است که قابلیت بررسی پیرامتنی را داراست. در پژوهش حاضر پیرامتن‌های نفحات‌الانس شناسایی و مطابق با نظریۀ ژنت به دو دسته تقسیم و بررسی‌ گردید. عناصر درونی و بیرونی پیرامتن در نفحات‌الانس به شکلی متناسب و سازوار با متن اصلی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات داستانی
سه‎ گانه ‎های داستانی فارسی از پندار تا واقعیّت

سعید حاتمی؛ رضا بردستانی؛ حمید جعفری قریه علی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11103

چکیده
  سه‎گانه (Trilogy) یکی از ژانرهای قدیمی در ادبیات نمایشی و داستانی غرب است. نویسندگان مشهوری از زمان یونان باستان تاکنون، آثاری آفریده‎اند که جامعۀ نقد ادبی با در نظر گرفتن معیارهایی مشخص و پیکره‌بندی‌ای مستحکم ازنظر تعاریف و مصادیق، آن‎ها را به نام تریلوژی شناخته ‎است. در سال‌های اخیر این ژانر وارد ادبیات داستانی فارسی شده و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی نظریه های ادبی
مطالعۀ کهن‌الگویی‌ِ «باب برزویه طبیب»، بر اساس پیرنگ روایت‌ها، طبق نظریۀ یونگ

ملیحه حدیدی؛ شهربانو صحابی؛ جلیل امیرپور داریانی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 73-96

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11104

چکیده
  نقد اسطوره‌ای-کهن‌الگویی از رویکردهای نقادانۀ مدرنی است که در قرن بیستم با نظریات یونگ تحول‌ یافت. یکی از روش‌هایی که منتقدان یونگی در تحلیل متون ادبیِ روایی به‌کار می‌برند بررسی این موضوع است که پیرنگ داستان‌ها شامل چه رخدادهای کهن‌الگویی هستند. در این پژوهش ضمن تحلیل شخصیت منحصربه‌فرد برزویۀ طبیب، سعی ‌شده است تحوّل روحی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
درآمدی بر غریب نمایی در شعر پسا مدرنیستی ایران

بهزاد خواجات

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11105

چکیده
  پسامدرنیسم یکی از مکتب‌های ادبی متأخر و به‌نوعی آخرین تحول سبکی است که در ادبیات امروز اتفاق افتاده است. این مکتب مقارن برخی تحولات سیاسی و اجتماعی در دهۀ هفتاد خورشیدی و بیشتر از طریق ترجمۀ متون نظری به فضای ادبی ایران راه جست و مورد توجه عده‌ای از شاعران و اهل نظر قرار گرفت، اما این جریان به‌قدر تازگی خود در میان برخی منتقدان و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
مقایسۀ تطبیقی حکایت اخلاقی «کلاغ و روباه» در شعر ایرج‌میرزا و احمد شوقی با اصل فرانسوی

مسعود دهقانی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 121-140

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11106

چکیده
  ایرج‌میرزا و احمد شوقی تشابهات زیادی از نظر شخصیت هنری با هم دارند. یکی از این موارد، تأثیرپذیری از حکایت‌های اخلاقی‌ لافونتن است. هم ایرج‌میرزا و هم شوقی اشعار متعددی را به پیروی از حکایت‌های اخلاقی‌ لافونتن پدید آورده‌اند که در این میان تشابهات و تفاوت‌های خاصی وجود دارد. ایرج‌میرزا یکی از شاعران بزرگی است که در عصر مشروطه ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات غنایی و تعلیمی
جستاری در موانع نظری رشد و گسترش آثار غنایی منثور

علی شهلازاده؛ میرجلیل اکرمی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 141-161

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11107

چکیده
  گستردگی و عمق مفاهیم ادبیات غنایی در کنار تنوع مصادیق این نوع ادبی، از درخشان‌ترین ویژگی‌های ادبیات فارسی به شمار می‌رود. درحالی‌که آفرینش سایر انواع ادبی در دوره‌هایی از تاریخ، ضعف‌هایی از خود نشان می‌دهد، ادب غنایی، با اقبالی رو به رشد و تکاملی روزافزون مواجه بوده ‌است. لیکن آنچه در شناخت جوانب گوناگون این نوع ادبی به‌صورت ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات داستانی
بررسی تطبیقی«پوچ‌گرایی» در آثار ساموئل‌بکت و صادق هدایت با تأکید بر رمان‌های«مالون می‌میردو «بوف‌کور»

زهرا کوشکی؛ محمد خسروی شکیب؛ محمدرضا روزبه؛ صفیه مرادخانی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 163-187

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11108

چکیده
  «پوچ‌گرایی» تفکری است که ریشه در عوامل مختلفی مانند فقر آرمان، ماده‌گرایی، نداشتن هدف، مرگ‌اندیشی، شکست‌ها و... دارد که در ادوار مختلف به بحران‌های عمیقی در زندگی بشر منجر شده است. برخی «پوچ‌گرایی» و «نیهیلیسم» را دو مقولۀ نزدیک‌به‌‌هم و حتی یکسان می‌دانند؛ ولی واقعیت این است که این دو ازلحاظ معنایی، تفاوت‌هایی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی تصوف و عرفان
بازنمایی ادبی رویدادهای تاریخی در تذکره‌الاولیاء با تکیه بر روایت قتل حلاج

مرضیه گل فشانی؛ قدرت الله طاهری

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 189-211

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11109

چکیده
  مفهوم بازنمایی و توانایی متون ادبی در بازنمایی رخدادهای تاریخی از دیرباز در مطالعات ادبی مورد توجه قرار داشته است. روند داستانی شدن رخدادهای تاریخی نکته‌ای است که باید در بررسی حکایات تاریخی مورد توجه قرار گیرد. حکایاتی با محوریت رویدادها یا شخصیت‌های تاریخی که تاریخ را به شکل دیگری عرضه کرده‌اند و از عناصر جادویی، معجزه‌وار و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی تاریخ ادبیات ایران
پژوهشی در احوال و آثار یک شاعر ناشناخته از منطقه شیروان آذربایجان

فرزاد محمدی؛ محمد حکیم آذر (نویسنده مسئول )؛ اصغر رضاپوریان

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 213-235

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11110

چکیده
  حلیمی شیروانی از شعرای ناشناخته اوایل قرن دهم هجری است. درباره احوال حلیمی جز اطلاعاتی پراکنده که از تذکره‌های مختلف و به‌ویژه شعر او به دست می‌آید، آگاهی چندانی در دست نیست. همین اطّلاعات پراکنده و اندک موجب شده است صاحبان تراجم در شرح‌حال او و حلیمی فرهنگ‌نویس، صاحب بحرالغرایب، دچار اشتباه شوند. حلیمی شیروانی در اوایل سده دهم ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات داستانی
جامعه‌شناسی ادبی آثار فریبا وفی (با تکیه بر زمینه‌های طلاق عاطفی)

حسن ذوالفقاری؛ مریم مقدمی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 237-261

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11111

چکیده
  یکی از بحران‌های اجتماعی که به شکل پنهانی پایه‌های خانواده معاصر را تهدید می‌کند، طلاق عاطفی است. فقر عاطفی در روابط زناشویی کارکردهای خانواده را در تأمین سلامت روانی اعضا مختل ساخته و در نتیجه سلامت جامعه را نیز با خطر مواجه می‌سازد. شماری از آثار داستانی در کنار بازتاب وقایع اجتماعی به پدیده طلاق عاطفی نیز توجه کرده‌اند. مقاله ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات داستانی
بازتاب عناصر اقلیمی در داستان‌های ابراهیم یونسی

زینب نظری؛ محمدعلی محمودی؛ محمدامیر مشهدی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 263-286

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11112

چکیده
  داستان‌‌های اقلیمی غالباً بازتاب‌دهندۀ ویژگی‌ها و عناصر مشترکی چون فرهنگ، باورها و آداب‌ورسوم یک منطقۀ جغرافیایی هستند. یکی از حوز‌‌‌ه‌های پنج‌‌گانۀ داستان‌نویسی اقلیمی ایران، حوزۀ داستان‌نویسی اقلیمی غرب یا کرمانشاه است که هویّت مستقلی دارد و پیشینۀ آن تقریباً به قدمت داستان‌نویسی مدرن ایران است. اقلیم کرمانشاه در پدیدآمدن ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات حماسی و اسطوره
تحلیل ژرف‌ساخت اسطوره‌ای داستانِ گل و نوروز با تکیه بر آیین‌ها و نمادهای آشناسازی

علی هاشم زاده؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، صفحه 287-321

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11113

چکیده
  یکی از شیوه‌های ادامه حیات اسطوره‌ها، تغییر یافتن آن‌ها به‌صورت قصه و داستان، به‌ویژه قصه‌های عامیانه است؛ یکی ازاین‌گونه داستان‌ها که می‌توان بازتاب اساطیر و افسانه‌های کهن را در آن مشاهده کرد گل و نوروز خواجوی کرمانی است. در این مقاله، ژرف‌ساخت اساطیری این داستان با تکیه بر آیین‌ها و نمادهای آشناسازی (پاگشایی) بررسی ‌شده ...  بیشتر