دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
برآورد فقر غذایی در استان آذربایجان شرقی
دوره 45، شماره 183 - 184 ، آبان 1381، صفحه 1-36

چکیده
  در این مقاله ضمن برآورد خط فقر غذائی برای مناطق شهری و روستائی‌ استان آذربایجان شرقی با استفاده از اطلاعات درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستائی در سال 1374 شاخصهای مهم فقر ارائه شده است.همچنین در این‌ تحقیق با استفاده از سیستم تقاضای هزینه‌های خطی به برآورد کششهای قیمتی‌ و درآمدی اقلام عمده هزینه خانوار پرداخته شده است.گر چه شاخص ...  بیشتر

تحقیق قوم نگاری در رویکردهای کمی و کیفی تحقیق
دوره 45، شماره 183 - 184 ، آبان 1381، صفحه 37-62

چکیده
  قوم‌نگاری یکی از روشهای علمی تحقیق در علوم انسانی با درگیری‌ فعال محقق در میدان تحقیق دنبال مشارکت در توسعهء معرفت علمی از گروهها یا فرهنگها است.مشاهده مورد مطالعه در شرایط طبیعی و نهایتا تحلیل و ارزیابی‌ یافته‌ها در زمینه و بستر مورد مطالعه باعث دیدی جامع‌نگر در تحقیق قوم‌نگاری‌ با اعتبار2نسبتا بالایی گردیده است. قوم‌نگاری ...  بیشتر

زبان فاخر و لسان واجد تصوف (مروری بر شرح احوال و آثار و افکار شیخ المشایخ، سیدالطائفه، لسان القوم، طاووس العلماء و سلطان المحققین جنید بغدادی
دوره 45، شماره 183 - 184 ، آبان 1381، صفحه 63-100

چکیده
  شطحیات صوفیه خصوصا بایزید بسطامی پرداخت.در حفظ اسرار صوفیه بسیار کوشید و از رازدارترین صوفیان بشمار می‌رود.مریدان بسیاری در مکتب وی‌ تعلیم دیده‌اند.حلاج،شبلی و جریری از جمله شاگردان وی هستند.به سبب‌ نقل و روایت احادیث فراوانی که از وی در بیان نظریات صوفیان بازمانده وی را زبان فاخر تصوف نامیده‌اند.مقاله حاضر مروری بر شرح احوال ...  بیشتر

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم
دوره 45، شماره 183 - 184 ، آبان 1381، صفحه 101-126

چکیده
  .افراد مورد مطالعه 329 دختر و 168 پسر از رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم‌اند که با روشهای نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و تصادفی خوشه‌ای انتخاب‌ شده‌اند.جمع‌آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه اطلاعات فردی و تحصیلی‌ و فرم کوتاه عزت نفس کوپر اسمیت که شامل 35 سئوال است صورت گرفت. نتایج به دست آمده،نشان می‌دهد که بین عزت ...  بیشتر

بررسی رابطه جدایی های موقت روزانه مادر کودک با شکل گیری دلبستگی و مشکلات رفتاری کودکان
دوره 45، شماره 183 - 184 ، آبان 1381، صفحه 127-162

چکیده
  بررسی رفتاری کودکان مک گوار و ریچمن(فرم مربی)و مقیاس توانایی سازش‌ اجتماعی کودکان پیش دبستانی لوین و همکاران(1969)پاسخ دادند.نتایج نشان‌ داد که کودکان کمتر از 3 سال که بیشتر از 35 ساعت در هفته تحت مراقبت غیر مادرانه قرار می‌گیرند در معرض خطر نا ایمنی دلبستگی و مشکلات‌ رفتاری/اجتماعی(از دید مربی و نه مادر)قرار دارند.یافته دیگر پژوهش آشکار ...  بیشتر

کندوکاوی در ارزشها و اعتقادات مذهبی نوجوانان
دوره 45، شماره 183 - 184 ، آبان 1381، صفحه 163-190

چکیده
   در این مقاله،نخست با ذکر اهمیت و جایگاه دوره نوجوانی از دیدگاههای متفاوت،بحران ارزشهای و روند تحول و دگرگونی در ارزشهای‌ نوجوانان،با استناد به نتایج و تحقیقات انجام گرفته در این زمینه،مورد بررسی‌ قرار گرفته و سپس گرایشهای مذهبی و دینی نوجوانان و چگونگی رشد مفاهیم‌ مذهبی در آنان و فرآیند تحول و دگرگونی در اعتقادات مذهبی نوجوانان ...  بیشتر

وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی
دوره 45، شماره 183 - 184 ، آبان 1381، صفحه 191-228

چکیده
  ماده 231 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقرر داشته است که: «دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود»؛همین قاعده در فقه نیز مورد تایید قرار گرفته است.به عبارت دیگر،طلبکار پس از فوت مدیون بدون آنکه‌ مقید به مطالبه حق در اجل مقرر باشد،بلافاصله حق مطالبه پیدا می‌کند و وارث‌ نیز موظف هستند دیون مورث خود را هر چند که اجل آن فرا نرسیده باشد، اداء ...  بیشتر

جهانی سازی یا محلی سازی؟ نقدی بر تئوری زمان جهانی آنتونی گیدنز و طرفداران او
دوره 45، شماره 183 - 184 ، آبان 1381، صفحه 229-242

چکیده
  "جهانی شدن زمان‌"به گسترش و نفوذ جشنهای‌ بزرگ مسیحیان(مانند اعیاد کریسمس و پاک)باز می‌گردد.بر این اساس، "جهانی‌سازی‌"پدیده‌ای کاملا غربی است که در اوایل قرون وسطی پدیدار شده‌ است. جشنهای پایانی سال 1999،به عنوان محور تغییر هزاره،فرصت مغتنمی‌ بود تا این تلقی ویژه از"جهانی‌سازی‌"در بوته آزمایش گذاشته شود.بنابراین، برای ارزیابی مجدد ...  بیشتر

فن مذاکره
دوره 45، شماره 183 - 184 ، آبان 1381، صفحه 243-266

چکیده
  شخص‌ مذاکره کننده نیز باید متصف به صفت‌های معین و مشخص باشد که در صورت‌ جمع آن شرایط سهم به سزائی در جلوگیری از تنش‌های بین‌المللی و پیشرفت‌ آن خواهد داشت.از این رو می‌باید ارزش واقعی و اهمیت مطلوب این روش‌ به صورت مطلوب احراز و ظرافت‌های آن به ضمیمه درک و مقررات آن به‌ صورت صحیح عمل شود.مذاکره به عنوان یکی از روش‌های بین الدول ...  بیشتر

ارتباط نشانگان وسواس، بی اختیاری با مولفه های اضطراب، افسردگی و گسیخته ریختی در بیماران
دوره 45، شماره 183 - 184 ، آبان 1381، صفحه 267-302

چکیده
  در یک نمونه 47 نفری از بیماران سرپائی مبتلا به وسواس بی‌اختیاری، ارتباط نشانگان وسواس-بی‌اختیاری با مولفه‌های اضطراب،افسردگی و گسیخته ریختی مورد بررسی قرار گرفت.ارتباط نشانگان وسواس-بی‌ اختیاری و گسیخته ریختی معنی‌دارتر از ارتباط نشانگان وسواس-بی‌اختیاری‌ با اضطراب و افسردگی بود و در پیش‌بینی نشانه‌های این اختلال گسیخته‌ ...  بیشتر