دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
علمی- پژوهشی ادبیات حماسی و اسطوره
دلیر است و بینا دل و چرب‌گوی زبان‌آوری پهلوانان شاهنامه با تکیه بر ادبیات باستانی ایران

عباس آذرانداز؛ معصومه باقری حسن کیاده

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.45543.3070

چکیده
  «زبان‌آوری» یا «سخنوری» شخصیت‌های اسطوره‌ای و حماسی پیشینه‌ای دیرینه در ادبیات ایران دارد. فردوسی بسیاری از شخصیت‌های شاهنامه را با صفاتی چون «گوینده»، «سخنور»، «چرب‌زبان»، »چرب‌گوی» و «گشاده‌زبان» معرفی کرده است و آنها را با این صفات ستوده است. برخی اصطلاحات ادبی چون «سخن شیرین» ...  بیشتر

علمی- پژوهشی نظریه های ادبی
ساختار مَثَل‌گونة سخن، شیوه‌ای برای القای نظر و حذف «دیگری» در کلام سعدی

بهداد بیرانوند؛ جمیله اخیانی؛ امیر مؤمنی هزاوه

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، صفحه 25-45

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.45783.3081

چکیده
  ««دیگری» مفهومی وابسته به هویت فردی است و هویت فردی فقط وقتی معنا پیدا می‌کند که با دیگران سنجیده شود. مفهوم «دیگری» حاصل معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی انسان مدرن است که زندگی و تجاربی متفاوت از انسان کهن دارد. این مفهوم که با ماهیت مباحث ادبی نیز سازگار است، می‌تواند مبتای تازه‌ای برای تحلیل آثار ادبی باشد و پنجرة تازه‌ای ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
پست‌مدرنیسم در شعر شمس لنگرودی

عباس باقی نژاد

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، صفحه 47-67

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.39064.2767

چکیده
  پست‌مدرنیسم پس از ظهور و ایجاد دگرگونی در ادبیات غرب، مورد توجه برخی نویسندگان و طیفی از شاعران معاصر فارسی قرار گرفت. شمس لنگرودی از شاعرانی است که پس از تجربه‌های زبانی مختلف که پیش و بعد از انقلاب از سرگذراند، به رویه‌ای ساختارشکنانه و زبانی هنجارگریز روی آورد. تحت تأثیر این رویکرد، برخی مختصات در شعر لنگرودی ظهور یافت که با مختصات ...  بیشتر

علمی- پژوهشی تاریخ ادبیات ایران
پژوهشی در اشعار تاریخ جهانگشای جوینی

حسن جهاندار

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، صفحه 69-91

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.47661.3160

چکیده
  عطاملک جوینی، نویسندۀ تاریخ جهانگشای جوینی، در نگارش کتاب خود از شعر دیگران بهره برده است. ضبط بسیاری از این اشعار با آنچه در مآخذ اصلی آمده است متفاوت است. در این پژوهش یکی از علل این اختلاف‌ها را که دستکاری و تغییر عمدی مؤلف باشد، مورد مطالعه قرار داده و با بررسی نمونه‌ها نشان داده‌ایم که این نویسنده گاه، با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر ...  بیشتر

علمی- پژوهشی نظریه های ادبی
تحلیل فرایند بسط معنایی گفتمان در مخزن‌الاسرار نظامی (با تکیه‌بر نظریۀ روش سازی معنایی ونسان ژوو)

فضل الله خدادادی

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، صفحه 93-111

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.47330.3133

چکیده
  تعمق در بوطیقای روایتِ مخزن‌الاسرار نظامی نشان می‌دهد که کلیت ساختار این اثر، گفتمانی مشتمل بر بیست مقاله با موضوعات متنوع است که شاعر در هر مقاله برحسب گفتمانی اخلاقی- دینی به طرح موضوعاتی نظیر آفرینش، جایگاه انسان، ارزش سخن، بی‌اعتباری دنیا و...پرداخته است. از دیدگاه نشانه - معناشناسی آنچه در این گفتمان مهم به نظر می‌رسد، روش چینش ...  بیشتر

علمی- پژوهشی تاریخ ادبیات ایران
نخستین اثر احتمالی به زبان فارسی در آناتولی

مهدی رحیم پور

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.47218.3125

چکیده
  پس از استقرار سلجوقیان در آسیای صغیر زبان فارسی در آنجا از رونق فراوانی برخوردار شد و سبب شد آثار متعددی به فارسی در آن سرزمین به رشتۀ تحریر درآید. درخصوص اینکه چه اثری برای اوّلین بار به فارسی در آناتولی تألیف شده، پژوهشهای زیادی صورت گرفته است و محقّقان ایرانی و ترکیه‌ای در این زمینه مقالاتی را تألیف کرده‌اند. پیشتر حبیش بن ابراهیم ...  بیشتر

علمی- پژوهشی تصوف و عرفان
امر خارق‌العاده در حکایات عرفانی فارسی و چند داستان رئالیسم جادویی

پروین گلی زاده؛ منوچهر جوکار؛ زینب رحمتی

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، صفحه 131-153

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.40845.2866

چکیده
  طرح جایگاه عنصر خارق‌العاده در نظامی که جایگاه عناصر آن در نسبت درونی با طرح کلّی تعیین می‌شود، روشی درست برای بررسی ساختار داستان‌های رئالیسم جادویی و حکایات عرفانی مشتمل بر رخدادهای شگفت‌انگیز است. برای نشان‌دادن پیوند ژرف‌ساخت جادویی با طرح این آثار، ساختار روایی حکایات موجود در متون عرفانی اسرارالتوحید، رسالة قشیریّه، کشف‌المحجوب، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی بلاغت و دستور زبان فارسی
دستور زبان فارسی در قفقاز

محمدعلی موسی زاده؛ محمد طاهری خسروشاهی

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، صفحه 155-185

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.48083.3180

چکیده
  بر اساس شواهد تاریخی و مستندات فرهنگی، سرزمین قفقاز، دارای اشتراکات تاریخی و پیوندهای فرهنگی دیرینه‌ای با ایران و مردمان آن است. یکی از این حوزه‌های مشترک که تأثیرات دو سویة فراوانی از روابط فرهنگی و تاریخی ایرانیان و ملّت قفقاز، در روزگاران دراز پدید آورده است، مسائل ادبی و حوزة تتبّعات شعری و تحقیقات مربوط به زبان و ادبیات است. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات حماسی و اسطوره
فردوسی و هویّت ملّی ایرانیان

چنگیز مولایی

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، صفحه 187-201

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.47726.3163

چکیده
  در میان آثار فاخر فارسی، درون مایۀ هیچ اثری به اندازۀ شاهنامۀ فردوسی با موضوع «ملیّت ایرانی» و «هویّت ملّی ایرانیان» گره نخورده است. عناصر و نمادهای ملّی نظیر «سرزمین» با مرزهای مشخّص جغرافیایی (خواه اساطیری یا واقعی)، آداب و رسوم و سنن، تاریخ، زبان ملّی مشترک و بالاخره جایگاه مردم و دین و دولت، جای جای در این اثر سترگ ...  بیشتر

علمی- پژوهشی نظریه های ادبی
سازواری ها و فرآیندهای واجی در زبان فارسی و هندی از دیدگاه خان آرزو

اسدالله واحد؛ محمّد علی کرم فر

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، صفحه 203-231

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.38301.2729

چکیده
  عصر صفوی از دوره‌های مهمّ در تاریخ زبان و ادب فارسی است که آثار ذی‌قیمتی از شعرا و ادبای جغرافیای فرهنگی این دوره به یادگار مانده است. حوزۀ فرهنگی شبه قارة هند و آسیای مرکزی، در این عهد اهمّیّت بیشتری داشته و سهم دانشمندان هند در حوزۀ لغت، نقد و زبانشناسی، گاه بیشتر از ادیبان ایرانی بوده‌است. یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی شبه ...  بیشتر