دوره و شماره: دوره 69، شماره 234، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-149 
1. بررسی تطبیقی شخصیت‌ها و کارکردهای آنها در داستان‌های سیاوش و رامایانا

صفحه 1-16

یوسف علی بیرانوند؛ قاسم صحرایی؛ علی حیدری؛ محمدرضا حسنی ‌جلیلیان


5. جهان در باور خاقانی

صفحه 75-94

یحیی ستوده افشرد؛ میرجلال‌الدین کزازی


8. ارتباطات غیرکلامی در گلستان سعدی

صفحه 133-151

علیرضا محمودی؛ غلامرضا عبدی