نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

چکیده

سفرهای اساطیری جهان قالب و ساختار مشخصی دارد که آن ها را با دیگر انواع سفرها متمایز می کند. ساختار این سفرها متشکل از حوزه های عملیات گوناگونی است که در روند سفر، تحقق یا عدم تحقق آن تاثیر مستقیم دارد. برخی از حوزه های عملیاتی برای تحقق سفر و بعضی برای عدم تحقق آن تدارک دیده شده اند. شخصیت های سفر و وسایل نقلیه که دو حوزه عملیات این سفرها را به عهده دارند با قدرت جادویی و ماورایی خود بر موانع و محدودیت راه سفر غلبه می کنند و موجب تحقق آن می شوند. در میان داستان های شاهنامه سفرهایی است که دارای ساختار سفرهای اساطیری جهانند اما ساختار بسیاری از آن ها با ساختار سفرهای اساطیری جهان منطبق نیست و نمی توان آن ها را سفر اسطوره ای محسوب کرد.در این تحقیق شاهنامه فردوسی تا پایان داستان اسکندر و منابع پژوهشی اسطوره ای جهان که به زبان فارسی ترجمه شده مورد مطالعه قرار گرفته اند و سفرهای اساطیری آن ها تحلیل و بررسی شده اند. سپس به مقایسه سفرهای شاهنامه با سفرهای اساطیری جهان پرداخته و شباهت ها و تفاوت هایی که در اجزاء و ساختار آن ها وجود دارد مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Trips of Shahname and other Universal Epical – Mythical Trips

نویسنده [English]

  • Mehdi Rezaei

Associate Professor of Persian language and literature, Salman Farsi University of Kazerun

چکیده [English]

The mythical trips of the world have special structures that differentiate it with other kinds of the trips. The structure of those trips have different practical modes. The characters and transportation vehicles are two important practical factors, which help the realization of the trips with their magical power. There are many trips in shahname, which match the structure of universal mythical trips and some trips, which do not match them. This article aims at comparing the stories of shahname up to the end of Alexander’s story with the other mythical stories. The similarities and differences of these stories have analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trip
  • Myth
  • Shahname
  • Nations
-  آموزگار، ژاله، 1388، تاریخ اساطیری ایران، تهران: سمت.
-  ارداز، ریچارد و... ،1388، اسطوره ها و افسانه­های سرخپوستان آمریکا، ترجمه اسماعیل­پور، ابوالقاسم. تهران: نشر چشمه.
-  ایونس، ورونیکا ،1385، اساطیر مصر، ترجمه باجلان فرخی، محمدحسین. تهران: اساطیر.
-  برن، لوسیلا ،1375، اسطوره های یونانی، ترجمه مخبر، عباس. تهران: نشر مرکز.
-  بلیز دل، رابرت ،1389، شاهکارهایی از اساطیر یونان، ترجمه پازکی زاده، زهرا.
-  پراپ، ولادیمیر ،1368، ریخت­شناسی قصه­های پریان، ترجمه بدره ای، فریدون. تهران: توس.
-  پیچ، ریموندایان ،1387، اسطوره­های اسکاندیناوی، ترجمه مخبر، عباس. تهران: نشر مرکز.
-  پیگوت، نرولیت ،1384، اساطیر ژاپن، ترجمه باجلان فرخی، محمدحسین. تهران: اساطیر.
-  توب، کارل ،1384، اسطوره های آزتکی و مایایی، ترجمه مخبر، عباس. تهران: نشر مرکز.
-  دالاپیکولا، آنالیبرا ،1390، اسطوره های هندی، ترجمه مخبر، عباس. تهران: نشر مرکز.
-  دبیرسیاقی، سید محمد ،1389، برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی. تهران: نشر قطره.
-  دیویدسون، هیلدر دریک الیس ،1385، شناخت اساطیر اسکاندیناوی، ترجمه باجلان فرخی، محمدحسین. تهران: اساطیر.
-  روزنبرگ، دونا ،1386، اساطیر جهان،ج1، ترجمه شریفیان، عبدالحسین. تهران: اساطیر.
-  ژیران، فلیکس و... ،1386، اساطیر آشور و بابل، ترجمه اسماعیل پور، ابوالقاسم. تهران: کاروان.
-  فردوسی، ابوالقاسم، 1388، شاهنامه، تصحیح حمیدیان، سعید. تهران: قطره.
-  کرتیس، وستا سرخوش، 1390، اسطوره های ایرانی، ترجمه مخبر، عباس. تهران: نشر مرکز.
-  کریستی، آنتونی، 1384، اساطیر چین، ترجمه باجلان فرخی، محمدحسین. تهران: اساطیر.
-  گرین، راجر لنسلین، 1387، اساطیر یونان، ترجمه آقاجانی، عباس. تهران: سروش.
-  وارنر، آلیزابت، 1385، اسطوره های روسی، ترجمه مخبر، عباس.تهران: نشر مرکز.
-  هارت، جرج، 1388، اسطوره های مصری، ترجمه مخبر، عباس. تهران: نشر مرکز.