دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
جایگاه پرورش جسمانی در ادبیات فارسی
دوره 42، شماره 170 ، خرداد 1378، صفحه 1-26

چکیده
  انسان همواره به دنبال کسب سلامت و تندرستی به عنوان یک نیاز اصلی جهت زندگی بهتر بوده است و در این میان تربیت بدنی و فعالیت جسمی نقش به سزایی داشته است.اندیشمندان نیز به فراخور شناخت خویش به گونه‌ای خاص آن را مطرح کرده و درباره آن سخن گفته‌اند.این توجه به تربیت بدنی موجب شده است تا رشته‌های مختلف ورزشی که امروزه شاهد آن هستیم گسترش یابد ...  بیشتر

از شناخت «که» در فارسی تا ساخت معادل های آن در زبان فرانسه
دوره 42، شماره 170 ، خرداد 1378، صفحه 27-56

چکیده
  شمار قابل توجهی از دانشجویان ایرانی، در زمینه ساختن جملات مرکب فرانسه با استفاده از معادلهای حرف ربط«که»، با دشواریهای بسیاری مواجه می‌باشند.نگارنده، ضمن مطالعه و ارزیابی نتایج تمرینهایی که بر اساس روش سنتی«تک ساختی»و نیز روش نوین«سمعی و بصری»انجام می‌شود، بر آن است تا راه سومی بیاید که مبتنی بر روش«مقایسه دو ...  بیشتر

پیدایش و تطور تفسیر اثری
دوره 42، شماره 170 ، خرداد 1378، صفحه 57-80

چکیده
  در میان مباحث مختلف علوم قرآنی، بحث از مکاتب و روشهای تفسیری، جایگاه مهمی دارد.تفسیر اثری یکی از آن روشهاست که پیدایش آن به تاریخ تدوین حدیث مربوط است.سابقه این روش تفسیری به عصر پیامبر(ص)برمی‌گردد، چون طبق نص قرآن کریم، پیامبر گرامی اسلام نخستین مصر و شارح قرآن می‌باشد.خداوند در قرآن می‌فرماید:«و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ...  بیشتر

نظری کوتاه بر پیام آیه ی 56 سوره مبارکه احزاب
دوره 42، شماره 170 ، خرداد 1378، صفحه 81-98

چکیده
  موضوع مورد بحث در این مقاله نکات جالب«آیه‌ی 56 سوره احزاب»است؛یعنی سعی بر این بوده است که نکات قابل توجه موجود در این آیه‌ی شریف، مجمل و مبتنی بر آرای مذکور در تفاسیر روشن شود.نخست نظر قرآن و انعکاس آن در تفاسیر، در باب رفقت منزلت و عظمت رسول اکرم(ص)، در پیشگاه خدا، بهاختصار ذکر شده، سپس موضوع قابل توجه تداوم درود و سلام پروردگار ...  بیشتر

کودتای سوم اسفند 1299 ش
دوره 42، شماره 170 ، خرداد 1378، صفحه 99-122

چکیده
  کودتای سوم اسفند 1299 ش که بوسیله انگلیسی‌ها طراحی و زمینه‌سازی و به دست عوامل وابسته به آنها اجرا شد محصول تغییر سیاست خارجی انگلیس در ایران پس از جنگ جهانی اول بود.انگلیسی‌ها که از طرفی مجبور به تخلیه قوای خود از ایران و از سویی نیازمند به حضور یک نیروی نظامی مطمئن در ایران-که اولاحامی منافع آنها باشد و ثانیابتواند از نفوذ کمونیسم ...  بیشتر

دیدگاه هنری تولستوی
دوره 42، شماره 170 ، خرداد 1378، صفحه 123-150

چکیده
  آنچه در این گفتار تحت عنوان«دیدگاه هنری تولستوی»عرضه می‌گردد عمدتاگزیده نظراتی است که تولستوی در مقاله«درباره هنر»و در کتابش هنر چیست؟بیان کرده است.و نیز در تهیه این نوشته از آراء تنی چند از صاحب‌نظران، بویژه ایلمرماد) Aylmer-maud (، 1973 مترجم انگلیسی هنر  بیشتر

تأثیر پیش سازمان دهنده بر یادگیری در تدریس روانشناسی
دوره 42، شماره 170 ، خرداد 1378، صفحه 151-172

چکیده
  این پژوهش برای یافتن جواب به سئوال آیا استفاده از الگوی پیش سازمان دهنده به طور معنی‌دار موجب یادگیری مطالب درس روانشناسی می‌گردد؟انجام گرفت.در این روند 134 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر سال چهارم ادبیات و علوم انسانی به طور خوشه‌ای انتخاب و سپس به روش تصادفی در طرح چهار گروهی سولومون قرار گرفتند.برای سه فصل از مطالب کتاب درسی پیش ...  بیشتر

رابطه شعر و فلسفه
دوره 42، شماره 170 ، خرداد 1378، صفحه 173-186

چکیده
  تشعب و گوناگونی علوم و فنون در روزگار معاصر سبب گردیده است که ارتباط و پیوستگی شاخه‌های دانش بشری کمتر مورد عنایت صاحب‌نظران قرار گیرد؛البته پیدایش رشته‌های ترکیبی و نیز گسترش فلسفه علم در حقیقت، تلاشی است برای یافتن رشته‌های پیوند و تناسب میان انواع علوم و فنون. مقاله‌ی حاضر درصدد است تا نوعی مفاهمه و تطبیق میان«شعر»و«فلسفه» ...  بیشتر

کاربرد فرمول های تعیین حجم نمونه در تحقیقات میدانی
دوره 42، شماره 170 ، خرداد 1378، صفحه 187-206

چکیده
  در این مقاله، نخست فرمولهای تعیین حجم نمونه، با توجه به شیوه نمونه‌گیری(تصادفی، طبقه‌ای)ماهیت متغیرها(اسمی، رتبه‌ای، کسری و فاصله‌ای)و وضعیت جامعه مورد مطالعه(محدود و نامحدود)معرفی و تشریح می‌شوند.سپس با استفاده از یک مثال از یک تحقیق جامعه شناختی در 34 روستای دارای«مروج امور دام»شهرستان نیشابور، چگونگی تعیین حجم نمونه در ...  بیشتر