دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
خانه پدری و خاطرات کودکی در اشعار لامارتین و شهریار
دوره 42، شماره 171 ، شهریور 1378، صفحه 7-38

چکیده
  دوران کودکی برهه‌ای سرشار از خاطره‌هاست که رویدادهای‌ گوناگون آن تا پایان عمر انسان در نهانخانهء ذهن او باقی می‌ماند.شیرینی این‌ خاطرات به حدی است که یاد آنها احساسی از حسرت و اندوه در روح انسان بر جای می‌گذارد.خانهء پدری،به عنوان محل وقوع این رخدادها و شکل‌گیری این‌ خاطره‌های،نقش ویژه‌ای در تداعی آنها دارد،زیرا هر کنجی از ...  بیشتر

توضیح برخی از لغات و اصطلاحات مغولی در زبان و ادبیات فارسی
دوره 42، شماره 171 ، شهریور 1378، صفحه 39-60

چکیده
  در اعصار پیشین واژه‌ها و اصطلاحات بسیاری از زبانهای مختلف‌ وارد زبان فارسی شده است.واژه‌های دخیل در زبانهای ایرانی پیش از اسلام‌ بیشتر از زبانهای آرامی،یونانی و هندی بوده است.در حالی که در دورهء پس از اسلام،بیشترین این واژه‌ها از عربی،ترکی،مغولی و زبانهای اروپایی وارد زبان‌ فارسی شده است. هجوم و سلطهء سیاسی مغولان موجب ورود عناصر ...  بیشتر

بررسی کاربرد مدل همخوانی فرد- محیط در استرس معلمان
دوره 42، شماره 171 ، شهریور 1378، صفحه 61-80

چکیده
  به منظور بررسی مدل همخوانی فرد-محیط در استرس معلمان(با توجه به دو بعد تواناییها-تقاضاها و ارزشها-امکانات)،250 نفر از معلمان مرد و زن در سه مقطع ابتدائی،راهنمایی و دبیرستان از مدارس شهرستان مراغه به‌ صورت نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های‌ همخوانی فرد-محیط و استرس را پاسخ دادند.با توجه به محاسبه ضریب‌ همبستگی ...  بیشتر

راهداری در روزگار صفویه و چند سند منتشر نشده
دوره 42، شماره 171 ، شهریور 1378، صفحه 81-110

چکیده
  به دلیل اهمیتی که راههای مواصلاتی در حیات اجتماعی و سیاسی‌ جوامع داشت،دولتهای متمرکز در طول تاریخ توجه خاصی به احداث، نگهداری و امنیت راهها نشان می‌دادند.حفظ و نگهداری راهها مستلزم تأسیس‌ برخی نهادها نیز بوده است،یکی از این نهادها،راهداری است.نهاد راهداری‌ همواره با دو مسألهء اساسی در تاریخ ایران ملازمه داشته است:1-برقراری‌ امنیت ...  بیشتر

ویژگی های مشترک موجود در مطالعه تطبیقی حالت های اسم در زبان های لاتین، فرانسه، انگلیسی، ترکی و فارسی
دوره 42، شماره 171 ، شهریور 1378، صفحه 137-170

چکیده
  زبان وسیلهء ارتباط انسانها با یکدیگر است.هر زبانی ویژگیهایی دارد که ممکن است با زبانهای دیگر مشترک باشد.هدف اصلی در این مقاله مقایسهء ساختار زبان فرانسه با برخی از زبانهای زندهء دیگر از جمله فارسی،انگلیسی و ترکی است. با در نظر گرفتن این واقعیت که زبان فرانسه از لاتین مشتق شده است، برای بررسی تازیخ زبان فرانسه باید معادلهای لاتین نیز ...  بیشتر