دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
علمی- پژوهشی ادبیات حماسی و اسطوره
بن‌مایه های حماسی در خاوران نامه

ستار پیر عین الدین؛ عبداله طلوعی آذر؛ فاطمه مدرسی

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9282

چکیده
  عنصر یا عناصری که به داستان شکل واحد می‌دهند، و اجزا و عناصر آن را به هم می‌پیوندند، بن‌مایه خوانده می‌شود. این عنصر یا عناصر ساختار داستان را مستحکم می‌کنند و در موقعیت‌های روایی خاص و به سبب تکرارشوندگی، برجستگی و معنای ویژه‌ای به آن می‌بخشند. این بن‌مایه‌ها علاوه بر برجسته‌نمایی، در حرکت داستان نیز مؤثر واقع می‌شوند. در بسیاری ...  بیشتر

علمی- پژوهشی بلاغت و دستور زبان فارسی
ساختارهای ترکیبی اسمی زبان فارسی و کلمات مرکّب م. امید

محمدحسن جلالیان

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، صفحه 33-48

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9283

چکیده
  زبانهای زنده همواره ناگزیر از تولید کلمات جدید هستند. یکی از فرایندهای واژه‌سازی در  برخی از زبان­ها ترکیب عناصر بسیط یا مشتقّ با یکدیگر و ایجاد واژۀ مرکّب است. از آنجا که کلمات بسیط و فرایند اشتقاق تنها بخشی از نیاز واژگانی را برآورده می‌کند، گویشوران زبان همواره ناگزیر از ساخت کلمات مرکّب با استفاده از عناصر موجود و الگوهای ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
مشترکات عرفانی در شعر محمد حسین شهریار و آثار جبران خلیل جبران

عبدالاحد غیبی؛ حسن اسماعیل زاده؛ /فرشته اصغری

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، صفحه 49-74

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9276

چکیده
  محمدحسین شهریار، شاعر پرآوازه ایران‌زمین و جبران خلیل جبران، شاعر و نویسنده سرشناس لبنانی، در دنیای معاصر بیشتر به نحله ادبی رمانتیسم منتسب‌اند. اما با وجود این، در برهه‌ای از زندگی، گرایش عارفانه در آثارشان رنگ بیشتری به خود می‌گیرد. علی‌رغم این‌که شهریار، مسلمان و جبران معتقد به آیین مسیحیت بود اما در آثارشان مفاهیم، نمادها ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات داستانی
الگو‌های نوین ساختارگرایی و روایت‌شناسی در تحلیل پیرنگ رمان «ارمیا»

شهین قاسمی

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، صفحه 75-101

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9281

چکیده
  این پژوهش به بررسی و تحلیل ساختار پیرنگ و گونۀ روایت با تکیه بر الگوهای نوین ساختارگرایی و روایت‌شناسی در یکی از رمان‌های دفاع مقدس با عنوان ارمیا اثر رضا امیرخانی می‌پردازد؛ ازآنجاکه بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ آثار داستانی دفاع مقدس، به‌نوعی کلی‌گویی و یا حداکثر در حد معرفی عناصر داستان باقی مانده است، در این پژوهش بر ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات حماسی و اسطوره
بررسی سنت ادبی «الحاق‌سرایی»‌ و تحلیل انگیزة سرایندگان متون الحاقی (مطالعة موردی: برزونامه کهن)

فرزاد قائمی

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9280

چکیده
  برزونامة کهن یکی از متون حماسی شاخص فارسی است که بعد از شاهنامة فردوسی، بیشترین کثرت و تنوع نسخ را دارد؛ لیکن به علت نداشتن نسخ مستقل، از حیث نسخه‌شناختی، کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. این جستار، با بررسی کیفیت تطور نسخ این متن و تعمیم یافته‌ها به ژانر حماسة ملی فارسی، یک مدل سه‌گانه برای طبقه‌بندی منابع متنی این ژانر طراحی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی تصوف و عرفان
تحلیل انگاره تبدّل صفاتی انسان به فرشته در اندیشه هجویری

زهرا ماحوزی؛ حسینعلی قبادی؛ احمد پاکتچی؛ مریم حسینی

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، صفحه 127-155

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9278

چکیده
  در اندیشۀ عارفان مسلمان، تبدّل صفاتی انسان، یک انگارۀ کلیدی است که محور تبیین بنیادی‌ترین مباحث تصوف، ازجمله چیستی انسان و کیفیت سلوک او به شمار می‌رود. پیش از هجویری، مفهوم انسان، بارها، به‌صورت برزخ نامتعینی، میان حیوان و فرشته، تعریف شده است که در این میان، انسان، با فنای صفات بشری، از حد حیوانی فاصله می‌گیرد و به ساحت فرشتگانی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات حماسی و اسطوره
نقد اسطوره ای گرشاسب نامه بر اساس دیدگاه پیرسون

رقیه مقدم؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، صفحه 157-182

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8547

چکیده
  نقد اسطوره‌ای به‌عنوان یکی از رویکر‌دهای نقد ادبی معاصر تبیین‌کنندۀ ماهیّت و ویژگی اسطوره‌ها و نقش آن‌ها در ادبیّات است. در این مقاله‌‌ گرشاسب‌نامۀ اسدی طوسی بر اساس دیدگاه پیرسون که یکی از دیدگاه‌های نقد اسطوره‌ای است تحلیل شده است. زندگی گرشاسب از سفرهای مختلفی در کنار هم تشکیل شده که هر سفر سبب رشد یکی از جنبه‌های شخصیّتی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات حماسی و اسطوره
بررسی و تحلیل اسطوره مهر در کتاب یکصد منظومه عاشقانة ادب فارسی

جبار نصیری؛ اسحاق طغیانی

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، صفحه 183-209

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9277

چکیده
  بخشی از متون کلاسیک ادب فارسی را منظومه­های عاشقانه در سه حوزه ادبیات حماسی، غنائی و عرفانی تشکیل می­دهد. یکی از ویژگی‌های مشترک این آثار حضور گسترده بن‌مایه‌ها و مؤلفه‌های اسطوره­ای در آن­هاست که می­توان از منظر نقد اسطوره­ای به توصیف، بررسی و نقد آن پرداخت. در این نوشتار با اتخاذ رویکرد اسطوره­شناسی تطبیقی ماکس مولر ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات غنایی و تعلیمی
سلوکِ شعر؛ متن‌پژوهی، همچون عاملی دیگر بر دگرسانی‌ها و دگرخوانی‌هایِ شعرِ حافظ

اسدالله واحد؛ میثم جعفریان

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، صفحه 211-263

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9284

چکیده
  «شاید در جهان هیچ متنی چون دیوانِ حافظ نباشد که پدیدآورنده، خود این‌همه تغییر و تبدیل در آن روا داشته باشد». در واقع «عمدۀ اختلاف‌ها و نسخه‌بدل‌ها، کارِ خودِ شاعر است که شعر را گام‌به‌گام به سویِ کمالِ لفظی و معنوی پیش برده است». اگر بخواهیم میانِ وجوهِ شاعرانگیِ حافظ یعنی «کم‌گویی»، «مثل‌گونگی»، «گسسته‌نمایی» ...  بیشتر

علمی- پژوهشی بلاغت و دستور زبان فارسی
نقش عوامل ارتباط‌کلامی در به کارگیری آرایه‌های بیانی

محبوبه همتیان

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، صفحه 265-285

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9279

چکیده
  در کتاب‌های بلاغی، علم بیان «ایراد معنی واحد به طرق مختلف با تفاوت در وضوح و خفا» تعریف شده‌ است. لازمۀ بلیغ بودن کلام، انتخاب این شیوه‌های گوناگون بیانی با توجه به شرایط و ویژگی‌های عواملی است که در ساخت یک کلام نقش دارند. با توجه به این‌که متکلم، مخاطب، بافت‌‌ موقعیتی و کلام از عوامل ایجاد ارتباط ‌کلامی است هماهنگ‌ بودن ...  بیشتر