دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
صفا باغی- جلوه ای از میراث طبیعی
دوره 43، شماره 175 - 176 ، آبان 1379، صفحه 25-62

چکیده
  تبریز از دیرباز، از زمان سفر مارکوپولو به لحاظ داشتن باغها شهره آفاق بود.«اوزون حسن»و«سلطان یعقوب»آق‌قویونلو باغهای«هشت بهشت»و«عشرت آباد»را احداث نمودند.و سلسله‌های بعدی و بزرگان و اعیان شهر، دهها باغ بزرگ و کوچک نیز بر باغهای موجود افزودند تا زمان قاجاریه که مرحوم عبس میرزا، نایب السلطنه در باغ«عشرت آباد»«باغ ...  بیشتر

تحلیل اشتغال و بیکاری و ارائه راه حلی مناسب برای بیکاری در ایران
دوره 43، شماره 175 - 176 ، آبان 1379، صفحه 63-94

چکیده
  بازار کار در کشور با نارساییهای زیادی مواجه است که عدم استفاده از همه نیروی انسانی و ضعف ایمان به کار و وجدان کاری از آن جمله است. بررسی روند افزایش جمعیت و نیروی انسانی کشور در دوره 1355-1375 بیانگر شکاف شدید بین عرضه و تقاضای کار است و پیش‌بینی می‌شود که اگر در زمینه ایجاد فرصتهای اشتغال مولد اقدامهای اساسی صورت نگیرد، در دوره 1378-1383 تعداد ...  بیشتر

اعمال مقدماتی در حقوق کیفری ایران
دوره 43، شماره 175 - 176 ، آبان 1379، صفحه 95-120

چکیده
  عموما اجرای رفتارهای آدمی خلق الساعه و ابتدا به سکون صورت نمی‌گیرد بلکه اجرای رفتار ابتدا در ذهن بشر نقش می‌بندد و چنانچه شخص، مصمم به انجام آن گردد مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کند و در نهایت با آغاز عملیات اجرایی، رفتار موردنظر را نمود خارجی و عینی می‌بخشد.جرم نیز به عنوان یک رفتار بشری از این قاعده مستثنی نیست، اما آیا تمامی این ...  بیشتر

آثار و پیامدهای بارانهای اسیدی در جوامع انسانی
دوره 43، شماره 175 - 176 ، آبان 1379، صفحه 121-136

چکیده
  باران از جمله مهمترین نعمات الهی است که حیات و بقای آدمی بدان وابسته است؛چراکه بی‌وجود 536/31 کیلومتر مکعب باران سالانه، کره زمین به صحرایی لم یزرع بدل می‌شود، اما امروزه در برخی از نقاط جهان، باران به پدیده‌ای خطرناک تبدیل شده است؛برای مثال بر فراز نیروگاهها، کارخانه‌ها و وسایل نقلیه موتوری، اب موجود در هوا با آلودگیهای ناشی از سوختگی ...  بیشتر

نقش نفت در جنگ عراق علیه ایران
دوره 43، شماره 175 - 176 ، آبان 1379، صفحه 137-162

چکیده
  دولت عراق در 17 سپتامبر 1980(31 شهریور 1359)عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 بین ایران و عراق را به طور یک‌جانبه لغو کرد و تجاوز خود را به خاک ایران آغاز نمود، اما تجزیه خوزستان و الحاق آن به عراق همانند سایر آرزوهای رهبران عراق هرگز تحقق نیافت.هدف این مقاله، بررسی نقش نفت در این تهاجم می‌باشد که با توجه به ارزش افزاینده آن مورد مطالعه قرار گرفته ...  بیشتر

نقش بازار مالی در تجهیز منابع لازم برای توسعه
دوره 43، شماره 175 - 176 ، آبان 1379، صفحه 163-188

چکیده
  این مقاله به تحلیل کارکردهای بازار مالی، نقش آنها در تجهیز پس‌اندازها در جهت توسعه اقتصادی و طرح توصیه‌های سیاستگذاری در جهت گسترش بازار مالی ایران می‌پردازد.بدین منظور ابتدا کارکدهای بازار مالی، خصوصا تجهیز پس‌اندازها و تخصیص منابع را به بحث می‌گذاریم و سپس از طریق یک مدل رشد درونزا، نشان می‌دهیم که چگونه کارکردهای مالی از دو ...  بیشتر

بررسی ویژگی های کلمات لاتینی، یونانی و فرانسه و کاربرد آنها در ساختار ترکیبات فرانسه
دوره 43، شماره 175 - 176 ، آبان 1379، صفحه 189-228

چکیده
  زبان دارای ترکیبات گوناگونی است.در این مقاله آنچه مدنظر است، بررسی انواع ترکیبات و ساختار آنها در زبان فرانسه می‌باشد.همچنین این ترکیبات را از جنبه‌های مختلف و از نقطه‌نظر دستور زبانی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.در ضمن، در مورد ویژگیهای ترکیبات زبانهای لاتینی و یونانی (کلاسیک و شبه کلاسیک)، دامنه کاربرد آنها در زبان فرانسه و قواعدشان ...  بیشتر

انواع بوروکراسی و توسعه فرهنگی: رویکردی وبری
دوره 43، شماره 175 - 176 ، آبان 1379، صفحه 229-256

چکیده
  مقاله حاضر در صدد است با ارایه یک دیدگاه نظری اهمیت لزوم تناسب میان ساختارهای اداری، سیاسی و فرهنگی را به‌طور تئوریک نشان دهد.مبانی نظری این مقاله، محل تقاطع دو حوزه بسیار معروف جامعه‌شناسی ماکس وبر، یعنی جامعه‌شناسی فرهنگ و جامعه‌شناسی سیاسی اوست. بنابراین، با بیان ویژگیها و انواع ساختارهای سیاسی-اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ آنها ...  بیشتر

کاربرد دو بعد عینی و ذهنی مدل همخوانی فرد - محیط P-E) Fit) در استرس معلمان تبریز...
دوره 43، شماره 175 - 176 ، آبان 1379، صفحه 257-290

چکیده
   یکی از این دیدگاهها مدل خمخوانی فرد-محیط است که از مهمترین دیدگاههای موجود می‌باشد.در این تحقیق سعی شده است این مدل در میان معلمان تبریز به کار گرفته شود، تا نکویی بر ارزش آن مورد ارزیابی قرار گیرد.به این منظور 986 نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی(656 نفر زن و 330 نفر مرد)پرسشنامه محقق ساخته‌ای را تکمیل نمودند.علاوه‌بر آنمدیران مدارس ...  بیشتر