دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
بکُشتی، به ‌گُشنی یا به کُشتی؟ (بررسیِ مجدّدِ چهار بیت بحث‌برانگیز شاهنامه دربارۀ ضحّاک)

سجاد آیدنلو

دوره 71، شماره 238 ، اسفند 1397، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8526

چکیده
  فردوسی در اوایل پادشاهی ضحّاک چهار بیت در بیان بی‌رسمیِ هوس‌آلود او سروده است: پس آیین ضحّاک وارونه‌خوی ز مردان جنگی یکی خواستی کجا نامور دختری خوب‌روی پرستنده کردیش در پیش خویش   چنان بُد که چون می‌بدیش آرزوی بکشتی/ به گُشنی/ به کشتی که با دیو برخاستی به پرده اندرون پاک بی‌گفت‌و‌گوی نه رسم کیی بُد نه آیین کیش دشواری ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
بررسی نقش‌های معنایی – منظوری جملات پرسشی در اشعار امیر هوشنگ ابتهاج (سایه)

ناصر بهرامی

دوره 71، شماره 238 ، اسفند 1397، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8595

چکیده
  یکی از رایج‌ترین مقوله‌های دستوری در زبان‌های دنیا جملات پرسشی است، جملات پرسشی در شعر معاصر ازجمله اشعار امیرهوشنگ ابتهاج گاهی نقش‌های معنایی منظوری دارند و کاربرد آن‌ها برای سؤال نیست، بلکه برای تعجب، خبر دادن، یأس، شکایت، اعتراض، توبیخ، ملامت و ... به کار می‌روند. این پژوهش با هدف شناخت مقوله‌های معنایی – منظوری جملات پرسشی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
بررسی عناصر حماسی در غزل‌های سیمین بهبهانی

دادیار حامدی؛ میرجلال الدین کزازی؛ غلامرضا سالمیان

دوره 71، شماره 238 ، اسفند 1397، صفحه 71-93

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8371

چکیده
  به‌کارگیری عناصر حماسی از ویژگی‌های غزل امروز است. سیمین بهبهانی از شاعرانی است که به این امر توجّه ویژه‌ای نشان داده است. او برای این کار، عناصر بلاغی‌ای نظیر مبالغه و مفاخره را به کار می‌گیرد و در توصیف پدیده‌های طبیعت از اصطلاحات خاص حماسه و ستیز بهره می‌جوید. سادگی تشبیه در غزل‌های بهبهانی و به‌کارگیری وجه‌شبه‌های سازگار ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
جانشین‌سازی واژگان مترادف در غزلیات حافظ

بهنوش رحیمی هرسینی؛ علی حیدری

دوره 71، شماره 238 ، اسفند 1397، صفحه 95-117

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8596

چکیده
  حافظ از تکرار معنی برخلاف تکرار لفظ در سطح بیت، ابایی نداشته‌است؛ شاهد ما در اثبات این ادعا، استفادۀ او از واژگان و عبارات مترادف است. ریزبینی و نکته‌سنجی حافظ در توجه به اختلاف‌های معنایی واژگان مترادف مثال‌زدنی است. وی علاوه‌بر هم‌معنایی و ترادف، به اختلاف‌ها و حتی گاه تضاد‌های معنایی این واژگان به‌ظاهر مترادف نظر داشته‌ ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
تبیین الگوی کاربرد صناعات بدیعی و بیانی در نفثه ‏المصدور

حسن شامیان؛ سمانه جعفری

دوره 71، شماره 238 ، اسفند 1397، صفحه 119-144

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8598

چکیده
  نفثه‎المصدور یکی از شاهکارهای بدیع نثر فنی و مصنوع در حوزة زبان و ادب فارسی است که شهاب‎الدین محمد خرندزی زیدری نسوی آن را در شرح مصائب روزگار جلال‎الدین خوارزمشاه در زمان حملة مغول نوشته است. این کتاب دارای نثری منشیانه و فصیح است که نویسنده در تصنیف آن توجه فراوانی به کاربرد آرایه‌های بدیعی، بیانی، آیات، احادیث و لغات و اصطلاحات ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
نقد پسااستعماری رمان «رازهای سرزمین من» اثر رضا براهنی

الله کرم عباسی؛ محبوبه خراسانی؛ محمود حیدری

دوره 71، شماره 238 ، اسفند 1397، صفحه 145-168

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8597

چکیده
  هر اثر ادبی، نشان از جهان‌بینی و اندیشۀ صاحب اثر دارد و بر اساس فضای اجتماعی و سیاسی جامعه شکل می‌گیرد. رضا براهنی نویسندۀ رمان رازهای سرزمین من، بسان مصلحی اجتماعی، متأثر از فضای حاکم بر جامعۀ ایران و به‌ویژه تبریز در میان سال‌های 1337- 1357، به بیان افکار اجتماعی-سیاسی خود با هدف اصلاح جامعه دست زده است، ازاین‌رو، تحلیل اندیشه‌های ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
نگاهی بر شگرد طنز موقعیت در آثار داستانی عباس معروفی (با تکیه بر دو داستان سال بلوا و سمفونی مردگان)

راضیه فانی؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر

دوره 71، شماره 238 ، اسفند 1397، صفحه 169-198

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8599

چکیده
  طنز موقعیت طنزی برگرفته از تصویر‌ها، تصور‌ها و مفاهیم است که می‌تواند آمیزه‌ای از رفتار، موقعیت، صحنه و گفتار باشد. در میان داستان نویسندگان معاصر، عباس معروفی در آثار خود، از ساخت موقعیت‌های طنز‌آمیز برای نشان‌دادن مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سود جسته است. ازاین‌رو در تحقیق حاضر تلاش می‌شود تا انواع موقعیت‌های طنز‌آمیز ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
میراث ادبی عبدالمجید تبریزی (سرایندة پارسی گوی آذربایجان در سده 8ق)

علیرضا قوجه زاده

دوره 71، شماره 238 ، اسفند 1397، صفحه 199-227

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8406

چکیده
  عبدالمجید تبریزی، سرایندۀ کمترشناخته‌شده سدۀ 8ق. است. متأسفانه اطلاعات چندانی از وی در دست نیست. همین‌قدر دانسته است که در حدود 699ق. در تبریز زاده شده و احتمالاً در فاصلۀ سال‌های 757 تا 768ق. درگذشته است. آنچه از اشعارش برمی‌آید، این است که به زراعت مشغول بوده و در 55 سالگی به سفر حج مشرف شده و در بازگشت از زیارت خانۀ خدا، به شیراز رفته و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
کاربرد واژگان در رمان سمفونی مردگانِ «عباس معروفی» از منظر زبان و جنسیت

ناصر ناصری؛ سکینه شرافتی

دوره 71، شماره 238 ، اسفند 1397، صفحه 229-244

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8322

چکیده
  زبان از عناصر بنیادی در داستان‌نویسی به شمار می‏رود. یکی از مباحث مهم در بررسی زبان، توجّه به جنسیّت و رابطۀ آن با زبانِ اثر است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند میانِ زبان و نوشتارِ زنان و مردان تفاوت زیادی وجود دارد. هدف اصلی در پژوهش حاضر تفاوت‌های زبانیِ زنان و مردان در حوزۀ کاربرد واژگان از منظر زبان و جنسیّت در رمانِ سمفونی مردگان ...  بیشتر