کلیدواژه‌ها = داستان
تعداد مقالات: 7
3. واکاوی مؤلفه‌های رئالیسم در آثار داستانی جمال‌زاده و آل‌احمد

دوره 70، شماره 235، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-38

محمد پاشایی؛ ابوالفضل رمضانی


4. فاصله‌‌گذاری در بوف کور

دوره 55، شماره 224، پاییز و زمستان 1390، صفحه 43-62


7. ساخت روایت در شعر نیما

دوره 46، شماره 188، پاییز و زمستان 1382، صفحه 107-132