کلیدواژه‌ها = عرفان
تعداد مقالات: 12
1. مشترکات عرفانی در شعر محمد حسین شهریار و آثار جبران خلیل جبران

دوره 72، شماره 239، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-74

10.22034/perlit.2019.9276

عبدالاحد غیبی؛ حسن اسماعیل زاده؛ /فرشته اصغری


2. بررسی عناصر زیست محیطی در متون عرفانی با تکیه بر آثار بهاء ولد، مولوی و بقلی شیرازی.

دوره 71، شماره 237، بهار و تابستان 1397، صفحه 185-210

رحمان مشتاق مهر؛ آمینه فیضی


3. حماسة عرفانی؛ از فرضیه تا واقعیت

دوره 70، شماره 236، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-40

محمد ابراهیم پور نمین؛ میرجلیل اکرمی


8. ظلومی و جهولی انسان در متون تفسیری و عرفانی

دوره 48، شماره 196، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-17


9. حجاب عرفانی در معارف بهاء ولد و مثنوی مولوی

دوره 47، شماره 193، پاییز و زمستان 1383، صفحه 95-129


10. زلف و تعابیر عارفانه و عاشقانه آن در شعر فارسی

دوره 47، شماره 192، پاییز و زمستان 1383، صفحه 150-194


11. عرفان خاقانی

دوره 45، شماره 185، پاییز و زمستان 1381، صفحه 7-21