حجاب عرفانی در معارف بهاء ولد و مثنوی مولوی

چکیده

کتاب معارف تنها اثر باقی مانده از بهاء ولد محمد بن حسین خطیبی بلخی، پدر مولانا است. بهاء ولد و اثرش «معارف» در طول تاریخ مورد بی توجهی ادیبان و دوستداران عرفان و ادبیات بوده است...

کلیدواژه‌ها