کلیدواژه‌ها = سپهری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل مبانی فلسفه اگزیستانسیالیسم در شعر سهراب سپهری

دوره 71، شماره 237، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-128

امیرعباس عزیزی فر؛ فاطمه بختیاری؛ مرتضی شکری


2. کودک‌نمایی در شعر سپهری

دوره 68، شماره 231، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-15

عباس باقی نژاد؛ ناصر علیزاده