دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
شعر معاصرایران
پست‌مدرنیسم در شعر شمس لنگرودی

عباس باقی نژاد

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، ، صفحه 47-67

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.39064.2767

چکیده
  پست‌مدرنیسم پس از ظهور و ایجاد دگرگونی در ادبیات غرب، مورد توجه برخی نویسندگان و طیفی از شاعران معاصر فارسی قرار گرفت. شمس لنگرودی از شاعرانی است که پس از تجربه‌های زبانی مختلف که پیش و بعد از انقلاب از سرگذراند، به رویه‌ای ساختارشکنانه و زبانی هنجارگریز روی آورد. تحت تأثیر این رویکرد، برخی مختصات در شعر لنگرودی ظهور یافت که با مختصات ...  بیشتر

مولفه های شعر مفتون امینی

عباس باقی نژاد

دوره 71، شماره 237 ، شهریور 1397، ، صفحه 21-35

چکیده
  مفتون امینی، شاعری تجربه‌گراست که مولفه‌های شعر او بیانگرِ تمایل وی به دگردیسی و حرکت در مسیرِ تجربه‌های تازه است. این امر به تغییرات متناوب در ساختار و زبانِ شعر مفتون انجامیده و زمینۀ ظهورِ شاخصه‌هایی انحصاری را در کلام وی فراهم آورده است. در این مجال، چند مولفۀ اصلی شعر مفتون که عمدتاً برآیندِ رویکردِ متنوع زبانی و تغییرات ساختاری ...  بیشتر

کودک‌نمایی در شعر سپهری

عباس باقی نژاد؛ ناصر علیزاده

دوره 68، شماره 231 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-15

چکیده
  کودکانه­نگری، بُعدی از دنیای فکری و شعریِ سهراب سپهری است که اَشکال آن در شعر وی خود­نمایی می­کند. او از سرمایه­های کودکی به عنوان دست­مایه­های شعری بهره­گرفته است. سپهری لحنی صمیمی و صادقانه و در عین­حال ساده که می­توان آن را تلفیقی از زبان کودکانه و شاعرانه و نمادین تلقی کرد، برای تبیینِ کشف و دریافت­های عرفانی ...  بیشتر

بررسی و تحلیل ساختار و محتوای قصاید شهریار

محمد مهدی پور؛ محمد خاکپور؛ خدیجه پورزینی

دوره 68، شماره 231 ، خرداد 1394، ، صفحه 109-136

چکیده
  قصیده فارسی که تا پایان قرن ششم یک دوره درخشان و شکوفایی را پشت سر نهاده بود، از قرن هفت به بعد رو به افول نهاد و از معیارهای اصیل خود دور شد. اما در دوره مشروطیت، تحت تأثیر تحولات خاص اجتماعی، این نوع شعر با معیارهای اصیل و سنتی خود احیا شد. موضوع مقاله حاضر، بررسی ساختار و محتوای قصاید شهریار است. می‌توان گفت که شهریار هرچند ادامه‌دهنده ...  بیشتر

روایت‌شناسی داستان‌های‌کوتاه محمدعلی جمال‌زاده
دوره 51، شماره 207 ، بهمن 1387، ، صفحه 135-161

چکیده
  ادبیات داستانی ایران با سید محمّدعلی جمال‌زاده پای در دوران جدیدی گذاشت. داستان‌های مجموعۀ «یکی بود و یکی نبود» با نمونه‌های مشابه و پیشین خود تفاوت‌های بسیاری در شخصیت‌پردازی، شیوه‌های روایی و زبان داشت. هرچند جمال‌زاده داستان‌های بلندی نیز نوشته اما توانایی وی بیشتر در داستان کوتاه نمود یافته‌است. جمال‌زاده داستان ...  بیشتر

جایگاه معنی در سبک شناسی شعر فارسی
دوره 47، شماره 193 ، بهمن 1383، ، صفحه 35-54

چکیده
  شعر فارسی در چهار دوره سبک خراسانی، عراقی، هندی و بازگشت، شعری است معطوف به معانی و اندیشه های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فیر آن. شاعران بزرگ فارسی گو نیز ارزش و اعتبار معنی را در شعر بسی والاتر از نقش و جایگاه مختصات زبانی و شیوه های تعبیر و بیان دیده اند...  بیشتر

... جور دیگر باید دید
دوره 46، شماره 189 ، بهمن 1382، ، صفحه 115-131

چکیده
  تلقی ادبیات به عنوان هنری برآمده از کاربرد زیبایی شناختی زبان و موضوع تکرارپذیری اثر هنری همچنان به صورت های مختلف مورد بحث مجامع دانشگاهی است...  بیشتر

سبک ادبی یا مکتب ادبی
دوره 45، شماره 185 ، بهمن 1381، ، صفحه 135-141

چکیده
  سبک و مکتب ادبی چه تفاوتی باهم دارند؟ این دو مقوله ادبی در عین نزدیکی، گاهی از هم فاصله می گیرند. برای دریافت تفاوت سبک با مکتب قدیم ترین و جدیدترین تعاریف سبکشناسی از روی قابل اعتمادترین منابع انگلیسی استخراج شده...  بیشتر

زبان فاخر و لسان واجد تصوف (مروری بر شرح احوال و آثار و افکار شیخ المشایخ، سیدالطائفه، لسان القوم، طاووس العلماء و سلطان المحققین جنید بغدادی
دوره 45، شماره 183 - 184 ، آبان 1381، ، صفحه 63-100

چکیده
  شطحیات صوفیه خصوصا بایزید بسطامی پرداخت.در حفظ اسرار صوفیه بسیار کوشید و از رازدارترین صوفیان بشمار می‌رود.مریدان بسیاری در مکتب وی‌ تعلیم دیده‌اند.حلاج،شبلی و جریری از جمله شاگردان وی هستند.به سبب‌ نقل و روایت احادیث فراوانی که از وی در بیان نظریات صوفیان بازمانده وی را زبان فاخر تصوف نامیده‌اند.مقاله حاضر مروری بر شرح احوال ...  بیشتر