کلیدواژه‌ها = تکرار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عناصر موسیقیایی شعر اعتراض در دورة انقلاب اسلامی

دوره 67، شماره 229، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-109

نجمه طاهری؛ محمدصادق بصیری؛ محمدرضا صرفی


2. جایگاه تکرار و لزوم بازنویسی

دوره 46، شماره 189، پاییز و زمستان 1382، صفحه 133-146