نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
خمسه‌سرایی یکی از سنت‌های دیرپای ادب فارسی است که در قرن شش هجری توسط نظامی پایه‌گذاری شد و تا قرن چهارده هجری در ایران و قلمرو نفوذ فرهنگ ایران به حیات خود ادامه داد. در طی این تاریخ هشتصد ساله بسیاری از شاعران ایرانی، هندی و ترک بـه سـرودن مثنوی‌هایی به تقلید از خمسۀ نظامی پرداخته‌اند. ایـن سنت ادبی را می‌توان پس از شاهنامه‌سرایی، پراقبال‌ترین سنت ادبی فارسی دانست؛ اما تا کنون پژوهش جامعی حول آن صورت نگرفته و بسیاری از خمسه‌های ادب فارسی ناشناخته باقی مانده-اند و فهرست دقیقی از آنها در دست نیست. این مقاله با معرفی و نقد و بـررسی عمده پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، کمبودها و کاستی‌های این پژوهش‌ها را یادآور شده و پیشنهادهایی برای پژوهش در این حوزه ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From Khamseh / Quintet Composing to Khamseh / ouintet Scholarships( critical Study of Khamseh / Quintet Researches)

نویسندگان [English]

  • Abbass Vaezzadeh 1
  • Abolghasem Ghavam 2
  • Abdollah Radmard 2
  • Maryam Salehinia 2

1 PhD student in persian language and literature, Ferdowsi University of Mashhad

2 Associate Professor of persian language and literature, Ferdowsi University of Mashhad