نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

داستان رستم و سهراب، از غم انگیزترین داستان­های شاهنامه است که پژوهشگران مختلف، از جنبه های گوناگون به بحث و فحص پیرامون آن پرداخته اند. این نوشتار، با استناد به منابع مرتبط با نقدروانشناختی قرائت تازه ای در باب این داستان به دست می­دهد و در این زمینه، به مباحثی چون آنیما، مادرتباری، عقده اودیپ و عقده­ بی­مسئولیتی که همه از اصطلاحات بنیادین روان­شناسی هستند اشاره می کند. در ابتدا، به ارتباط بین تهمینه با آنیما و بعد پیوند آن در بستر تاریخ و دوره باستان با مادر تباری می پردازد و نظرخود را با استناد به منابع روان­شناسی، اثبات می­کند و سپس از منظر نقد روان­شناختی، جدال پدر و پسر را بررسی می­کند. در نهایت با استناد به پیروزی ترفندآمیز رستم بر سهراب، از اصطلاح«­عقده بی مسئولیتی» بهره می­برد که در آن، رستم  بعد از کشتن سهراب، احساس گناه و بی­کفایتی می­کند و می­کوشد با تربیت پهلوانانی چون سیاوش، کیخسرو و بهمن این احساس خود را تسکین دهد. همه این نظرها را می­توان برگرفته از نقد روانکاوی دانست و قرینه و نظیرهای دیگر آن برای احساس بی­مسئولیتی را در رابطه کاووس و کیخسرو بعد از مرگ سیاوش و گشتاسب و بهمن بعد از مرگ اسفندیار برای اثبات این مدعا می­توان عرضه کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anima reflects the ethnic mother and psychoanalysis, the story of Rostam and Sohrab

نویسندگان [English]

  • Yadoollah Nasroollahi 1
  • Atefe Jangali 2

1 Assistant Professor at Shahid Madani University

2 MA

چکیده [English]

different areas and diverse perspectives have discussed around it. This paper, drawing upon related sources and using the psychological criticism and psychoanalysis, presents a new reading about this story. Psychological analysis and criticism of the story of Rostam and Sohrab deals with issues such as anima, matriarchy, and the Oedipus Complex and the Irresponsibility Complex that are all the fundamental terms of Psychology and Psychoanalysis. At first, the paper examines the relationship between Tahmineh and anima, then links it with matriarchy in the context of history. Using psychological sources, it proves its own view. Then drawing on psychological criticism it studies the father and son conflict through the battle of Rostam and Sohrab, and discusses thematic and narrative similarities in other cultures. Eventually, drawing on the Irresponsibility Complex after the tricky victory of Rostam following Sohrab’s slaying that makes him guilty and inefficient, the paper attempts to foster and nurture champions like Siavash, Kkhosrow and Bahman in order form him to relieve and heal this feeling. This article has been written based on the views of three psychologists (Freud, Jung and Adler) and benefitted from a comparative method and comparative analysis and obtained the documents from the library and taking notes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rostam and Sohrab Story
  • Matriarichy
  • Father King
  • Oedipus Complex
  • Irresponsibility feeling
-آیدنلو، سجاد، (1386)، ازاسطوره تاحماسه، چاپ اول، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-برونو، فرانک، (1373)، فرهنگ توصیفی روانشناسی، ترجمه فرزانه طاهری و مهشید یاسائی، چاپ اول، تهران: طرح نو.
-بهرامی، میهن،(1370)، روانشناسی فردی آدلر، ترجمه حسن زمانی شرفشاهی، چاپ دوم، تهران: تصویر.
-جعفرزاده، مریم، شیخ حسینی، زینب، (1391)، « آنیما در شاهنامه ( از تولد تا مرگ رستم )، ششمین همایش پژوهش های ادبی، 1 تا 23».
-خالقی مطلق، جلال، (1372)، گل رنج های کهن ، چاپ اول، تهران: مرکز.
-سپهری،  سهراب، (1388)، هشت کتاب، تهران: طهوری.
-شاملو، سعید، (1388)، مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت،چاپ نهم، تهران: رشد.
-شمیسا، سیروس، (1376) داستان یک روح، چاپ اول، تهران: فردوس.
-شمیسا، سیروس، (1383)، نقد ادبی، چاپ چهارم، تهران: فردوس.
-شمیسا، سیروس، (1369)، نگاهی به سپهری، چاپ اول، تهران: مروارید.
-فدایی، فربد، (1381)، یونگ و روانشناسی تحلیلی او، چاپ اول، تهران: دانژه.
-فردوسی، ابوالقاسم، (1384)، شاهنامه (براساس چاپ مسکو)،4جلدی، به کوشش و زیر نظر دکتر سعید حمیدیان، چاپ هفتم، تهران: قطره.
-فروم، اریک، (1378)، زبان از یاد رفته، ترجمه ابراهیم امانت، چاپ ششم، تهران: فیروزه.
-فروید، زیگموند، (1381)، پنج گفتار در بیان روانکاوی، ترجمه فرشاد امانی نیا، چاپ اول، تهران: نقش خورشید.
فروید، زیگموند، (1362)، توتم و تابو، ترجمه ایرج پورباقر، چاپ اول، تهران: آسیا.
-فروید، زیگموند، (1368)، مفهوم ساده روانکاوی، ترجمه فرید جواهر کلام، چاپ پنجم، تهران: مروارید.
-قلی زاده کلان،  فرض الله، (1376)، روانشناسی شخصیت، چاپ اول، تهران: هادی.
-مختاری، محمد، (1369)، اسطوره زال، چاپ اول، تهران: آگه.
-مقیمی آذر، محمد باقر، (1378)، فرهنگ اصطلاحات روانشناسی، چاپ اول، تهران: تلاش.
-مکاریک، ایرناریما، (1384)، دانشنامه نظریه های ادبی، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ اول، تهران: آگاه.
-منصور، محمود، (1343)، احساس کهتری، چاپ اول، تهران: آسیا.
-نجفی پور، فرشاد، (1386)، شخصیت و روابط، ج 8، چاپ اول، تهران: نسل نو اندیش.
-واحد دوست، مهوش، (1387)، نهادینه های اساطیری در شاهنامه فردوسی، چاپ دوم، تهران: سروش.
-هینلز، جان راسل، (1385)، شناخت اساطیر ایران، ترجمه باجلان فرخی، چاپ دوم، تهران: اساطیر.
-یونگ، کارل گوستاو، (1377)، انسان و سمبولهایش، ترجمه محمود سلطانیه، چاپ اول، تهران: جام.
-یونگ، کارل گوستاو، (1377)، اصول نظری و شیوه روانشناسی تحلیلی یونگ، ترجمه فرزین رضاعی، چاپ اول، تهران: ارجمند.
-یونگ، کارل گوستاو،(1376)، چهار صورت مثالی، ترجمه پروین فرامرزی، چاپ دوم، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
-یونگ، کارل گوستاو،(1370)، خاطرات، رویاها، اندیشه­ها، ترجمه پروین فرامرزی، چاپ اول، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
-یونگ،کارل­گوستاو، (1377)، روانشناسی ضمیر ناخودآگاه، ترجمه محمدعلی امیری،  چاپ دوم، تهران: علمی فرهنگی.
-یونگ، کارل گوستاو، (1374)، ماهیت روان و انرژی آن، ترجمه پرویز امیدوار، چاپ اول، تهران: بهجت.
-یونگ،  کارل گوستاو، نفس ناشناخته، ترجمه جاوید جهانشاهی، چاپ اول، تهران: پرسش.