نویسندگان

1 استاد دانشگاه تبریز

2 استادیار دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تبریز

چکیده

شاهنامه به عنوان نماد همبستگی ایرانیان، کتابی زمینی­ـ انسانی است که هیچ مؤلفه‌ای از نیازهای زیستی بشر در آن به غفلت سپرده نشده است. این حماسه بزرگ‌ترین بازنمود فرهنگی ایرانیان در دنبالۀ شیوع چند صد ساله مبارزۀ فکری با برتراندیشی و سیاست متعصبانه نژادی تازیان است که توانست با منظوم ساختن روایات کهن ملی، مهم‌ترین سرمایه فرهنگ ملی ایران را به بشریت تقدیم کند. ساختار این حماسه به گونه‌ای پرداخته شده که اولاً نمی‌توان جامعیّت آن را از حیث برخورداری از شرایط و عناصر یک آرمانشهر مطلوب نادیده گرفت و ثانیاً انفکاک و جداسازی روح حکمت اسلامی از آن غیر ممکن می­نماید. اهمیت بزرگ حماسه ایرانیان در چگونگی یاد کرد جنگ‌هاست؛ مؤلفه‌های فراوان جنگ سخت (Hard war) و جنگ نرم (Soft war) و شیوه‌های متعدد مقابله با عملیات روانی دشمن در این اثر سترگ به وفور دیده می‌شود. این پژوهش یکی از نامدارترین جنگ­های روانی شاهنامه، یعنی جنگ­ روانی رستم با اشکبوس کشانی را برپایۀ شگردهای جنگ نرم منطبق با تعاریف اندیشمندان معاصر ایرانی و خارجی مورد نقد و تحلیل قرار داده و بسامد بهره‌گیری صاحبان تمدن کهن ایران قبل از اسلام را از شیوه‌های نرم دفاعی و تهاجمی باز نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

other side of the war in shahnameh

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdipour 1
  • Ahmad Farshbafeian 2
  • Mohammad Reza Abedi 2
  • Hosain Hasanzadeh 3

1 Professor at Tabriz University

2 Associate Professor At Tabriz University

3 PHD student of Tabriz University

چکیده [English]

Shahnameh the symbol of the Iranian unity is the terrestrial-humanity book which none of the components of biological needs of human being is not forgotten in it. This sega is the biggest Iranian cultural resentation in the following several hundred years of spread of intellectual battle with thinking top and arab policy of racial prejudice that could  make national ancient stories in verse and offered the most important nation cultural capital of Iranian to humanity.the structure of this Sega is designed in such a way that it is not possible to ignore its collectivity of the terms of a utopia and also it seems that it is impossible to apart the spirit of Islamic philosophy from it. The big importance of the Iranian Sega is in the How to site wars and many components of hard war and soft war and multiple ways of confronting with the enemy psychological warfare is seen in this great work . this research is going to review and analysis one of the most famous psychological warfare of Rostam with Ashkbous Koshani according to techniques of soft war which matches the definitions of contemporary scholars at home and abroad and also analysis enjoying frequency ancient civilization owners of pre-islamic iran through the best practices and aggressive defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • soft war
  • hard war
-          قرآن مجید.
-          اسلامی ندوش، محمدعلی، (1391)، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-          ــــــــــــــــــــــــــ ، (1390)، داستان داستانها، تهران: شرکت سهای انتشار.
-          تافلر، الوین، (1370)، جابجایی در قدرت ترجمه شهیندخت خوارزمی ، تهران: نشر علم.
-          جان، کالینز، (1388)، استراتژی بزرگ، ترجمه کوروش بایندر، تهران: وزارت امور خارجه.
-          جنیدی، رضا، (1389)، تکنیک‌های عملیات روانی و شیوه‌های مقابله با آن، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
-          حمیدیان، سعید، (1372)، درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، تهران: نشر مرکز.
-          خالقی مطلق، جلال، (1393)، سخن‌های دیرینه، تهران: نشر افکار.
-          ـــــــــــــــــــ ، (1386)، حماسه، تهران: مرکزدایرت المعارف بزرگ اسلامی.
-          خامنه­ای، سیدعلی، بیانات در دیدار با شعرا و اعضای انجمن اهل قلم، 24/ 5/ 1390 و 7/ 11/ 1381.
-          دهخدا، علی‌اکبر، (1377)، لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-          سرّامی، قدمعلی، (1392)، از رنگ گل تا رنج خار، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-          شعار، جعفر، (1368)، رزمنامه رستم و اسفندیار با همکاری حسن انوری، تهران: علمی.
-          صفا، ذبیح‌الله، (1369)، حماسه سرایی در ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر.
-          فردوسی، ابوالقاسم، (1394)،پیرایش جلال خالقی مطلق،تهران:انتشارات سخن.
-          ــــــــــــــــــ ، (1376)، شاهنامه، چاپ مسکو به کوشش سعید حمیدیان، تهران: نشر قطره.
-          کامکار، مهدی، (1392)، مبانی عملیات روانی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
-          کزازی، میرجلال‌الدین، (1372)، رؤیا، حماسه، اسطوره، تهران: نشر مرکز.
-          ـــــــــــــــــــــ ، (1391)، نامه باستان، تهران: انتشارات سمت.
-          گروه مؤلفان، (1387)، تهدیدات قدرت ملی شاخص­ها و ابعاد، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
-          متفکر، حسین، (1386)، جنگ روانی، تهران: پژزوهشکده تحقیقات اسلامی.
-          محمدی، عبداله، (1392)، پایه‌های فکری جنگ نرم، تهران: کانون اندیشه جوان.
-          مسکوب، شاهرخ، (1390)، تن پهلوان و روان خردمند، تهران: طرح نو.
-          منیر حجاب، محمد، (1387)، جنگ روانی ترجمه سعید یارمند، تهران: مرکز آموزشی صیاد شیرازی.
-          مینوی، مجتبی، (1354)، فردوسی و شعر او، تهران: انتشارات کتابفروشی دهخدا.
-          نائینی،علی محمد، (1391)،اصول ومبانی جنگ نرم،تهران: نشرساقی.
-          نای، جوزف، (1387)، قدرت نرم ترجمه محسن روحانی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
-          نصر، صلاح، (1380)، جنگ روانی ترجمه محمد حقیقت، تهران: انتشارات سروش.
مقالات:
-          پشت دار، علی محمد و فاطمه شکردست، (1392)، عملیات روانی در داستان رستم و اسفندیار، فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شماره چهارم.
-          زارعی، احمدرضا، (1393)، تاکتیک‌های جنگ نرم، مقاله ماه- تحلیلی آموزشی، شماره 51.
-          شیرودی، مرتضی، (1389)، اپوزیسیون رسانه­ای و جنگ نرم، حصون، شماره 23.
-          عیوضی، محمدرحیم، (1391)، جنگ نرم، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 1، شماره 4.
-          میرزایی، محمد، (1394)، قدرت نرم و منابع آن در آیینه آیات قرآن، آموزه‌های قرآنی/ پژوهش ها، شماره 21.
-          ناتل خانلری، پرویز، (1313)، سپاه و جنگ در شاهنامه، مجله مهر، سال دوم، شماره 5 و 6.