نویسنده

استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

قیصر امین­پور(1338-1386) از شاعران برجستۀ بعد از انقلاب است که مضامین اشعارش با تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران در دهه­های اخیر پیوندی گاه مستقیم و گاه هنرمندانه دارد. در این مقاله، تأثیر جامعه و تحولات آن بر ذهن و زبان و اندیشۀ امین­پور بررسی کرده­ایم. همچنین سعی شده است، سیر تأملّات شاعرانه و تفکرات اجتماعی او با توجه به تاریخ انتشار مجموعه شعرهایش نشان داده شود. در این بررسی تکیه و تأکید ما بر سیر تحوّل مضامین عمده­ای نظیر آرمان­گرایی حماسی، شهادت و شهادت­طلبی، دردهای شخصی و دردهای اجتماعی و تفکرات عرفانی و فلسفی در باب ماهیّت مرگ بوده است. امین­پور هم­زمان با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن، وقوع جنگ تحمیلی، از شعر به عنوان سلاح مبارزه و وسیلۀ ایجاد شور و هیجان انقلابی در مخاطبانش استفاده کرد. او در دهۀ هفتاد به تأمّل در دردهای خویش و دردهای مردم زمانه پرداخت و با این مضامین زیباترین و ماندگارترین اشعارش را سرود. در دهۀ هشتاد با رسیدن به «مسلخ تقدیر ناگزیر» خویش با نگاهی فلسفی و یأس آلود به هنرمندانه­ترین شیوۀ ممکن، آخرین تأملاتش ­را دربارۀ «موقعیّت» تراژیک خویش بر مخاطبان اشعارش عرضه کرد؛ «موقعیّتی» که به سرعت به «موقعیّت» عام مخاطبان پر شمار اشعارش تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evolution of QeysarAminpour from epic idealism to tragic realism

نویسنده [English]

  • Asgar AsgariHasanklou

Assistant Professor TarbiatMoallem University

چکیده [English]

QeysarAminpour is one of the most prominent poet after Islamic revolution, the theme of his poem sometimes has a direct and artistic association with the iran’s social, political and cultural changes, in last decades. This article review how society and it’s changes affetaminpour’s opinion, thinking and language, also it tries to show the evolution of his poetical thoughts and social opinion to take into view the date of publication of his works. In this review the emphasis is on the transition of general theme of his poems, like heroic idealism, martyrdom, personal and social suffering, and mystical and philosophical thoughts about the nature of the death, aminpour, at the time of the victory of Islamic revolution and after that- occurrence of the imposed war- used the poem as a weap on and tool for creating excitement and emotion in his audience, in the 70’s decade. He thought about his own sufferings and people’s, so he compose his most beautiful poems. In the 80’s decade he represent his last thinkings about his tragic «situation» in a philosophical and hopelessly view in a possible way; a «situation», which become his countless audience ones.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: contemporary poem
  • QeysarAminpour
  • poem and society
  • sociological criticism