بازخوانی و تفسیر تاریک خانه هدایت بر پایه باورهای باستانی در "گورخمره ها"

چکیده

صادق هدایت از برجسته ترین داستان نویسان ایرانی است که بیش از نویسندگان دیگر ایرانی، در ادبیات معاصر جهان نام برآورده است. برخی از آثار صادق هدایت لایه دار و تأویل پذیرند و برای رمزگشایی از برخی نوشته های او باید به زمینه های فکری و مطالعات فرهنگی اش توجه کرد...

کلیدواژه‌ها