ریخت‌شناسی قصة «قلعة ذات‌الصور» در مثنوی، طبق نظریة ولادیمیر پراپ

چکیده

چکیده
ریخت‌شناسی قصه‌های عامیانه، در سال 1928 م. توسط فرمالیست روسی «ولادیمیر پراپ» آغاز شد. وی اساس کارش را بر پایة اعمال شخصیت‌های قصه نهاد و عملاً، ساختار صد قصه از قصه‌های جن و پری روسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. تحلیل ساختاری که در حوزة ادبیات فارسی، به‌تازگی مورد استقبال قرار گرفته است، گامی است در جهت شناخت دقیق‌تر و همه­جانبه­تر آثار ادب فارسی. این تحقیق بر آن است که یکی از قصه‌های مثنوی با عنوان «قلعة ذات­الصور» را براساس نظریة ولادیمیر پراپ، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به الگویی ساختاری موافق با الگوی پراپ دست­یابد.

کلیدواژه‌ها