کلیدواژه‌ها = اسطوره
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل ژرف‌ساخت اسطوره‌ای داستانِ گل و نوروز با تکیه بر آیین‌ها و نمادهای آشناسازی

دوره 73، شماره 241، بهار و تابستان 1399، صفحه 287-321

10.22034/perlit.2020.11113

علی هاشم زاده؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان


2. بررسی و تحلیل اسطوره مهر در کتاب یکصد منظومه عاشقانة ادب فارسی

دوره 72، شماره 239، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-209

10.22034/perlit.2019.9277

جبار نصیری؛ اسحاق طغیانی


3. بررسی دلایل هم بافتی زمان و مکان در شاهنامه

دوره 71، شماره 237، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-73

مهدی رضائی


4. مقایسه سفرهای شاهنامه با سفرهای حماسی- اساطیری جهان

دوره 69، شماره 234، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-54

مهدی رضائی


6. تحلیل بن‌مایه‌های اساطیری «داستان شهریار بابل با شهریارزاده» در مرزبان‌نامه

دوره 67، شماره 230، پاییز و زمستان 1393، صفحه 113-134

حمیدرضا فرضی؛ محمدرضا عابدی


7. حیاتِ تاریخیِ ایزدبانوی آناهیتا در شیرین و شکرِ نظامی

دوره 65، شماره 226، پاییز و زمستان 1391، صفحه 105-129

محمد علی محمودی؛ فرزاد شفیعی فر؛ یعقوب فولادی


8. تحلیل اساطیریِ حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه بر پایۀ نظریۀ یونگ و نورتروپ فرای

دوره 65، شماره 226، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-47

علی اکبر سام خانیانی؛ مصطفی ملک پائین


10. تأثیر شاهنامه فردوسی بر ادبیات عیاری

دوره 50، شماره 201، بهار و تابستان 1386، صفحه 63-96


13. جایگاه تکرار و لزوم بازنویسی

دوره 46، شماره 189، پاییز و زمستان 1382، صفحه 133-146