در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

نوع داوری مقالات نشریه زبان و ادب فارسی بسته است. لطفا از درج نام و مشخصات خود به جای نام فایل مقاله یا در ستونهای عناوین، چکیده، واژگان کلیدی و یا داخل فایل اصلی مقاله خودداری نمایید. در غیر اینصورت مقاله از دور بررسی خارج می‌گردد.

 مقالات دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری می بایست به همراه استاد راهنما (در مقالات برگرفته از پایان نامه) و در مقالات مستقل از پایان نامه همراه یکی از اعضای هیئت علمی ارائه شود. 

لطفا هنگام ثبت مقاله جدید، در قسمت نویسندگان نام، سمت، مرتبه علمی، ایمیل و شماره تماس همه نویسندگان را با  نام نویسنده مسئول درج نمایید.

در صورتی که نام کاربری یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، نشانی پست الکترونیکی که با آن در سامانه ثبت نام کردید را وارد کنید تا لینک بازنشانی رمز ورود به سامانه به نشانی پست الکترونیک شما ارسال شود.